Fler och mer satsningar på Lantmännens forskning och utveckling

Pressmeddelanden, 2011

Nu satsar Lantmänen ännu mer på forskning, 15 miljoner kronor per år från och med 2012. Vi lägger samman våra tre stiftelser till en stiftelse som ska heta: Lantmännens Forskningsstiftelse. En ny strategi ska presenteras för hur Lantmännens forskning ska komma ännu närmare affären och drivas av relevanta framtidsfrågor.

– Vi har arbetat fram en ny strategi för att se till att vår forskning kommer ännu närmare våra affärer och verkligen utnyttjas i alla led som till exempel i affärsutveckling, kommunikation och marknadsföring, säger Thomas Bodén orförande i Lantmännen.

Idag den 5 december firas att Lantmännens stiftelser, SL-stiftelsen, VL-stiftelsen och Lantmännens Forskningsstiftelse fyller 25 år. Vi slår samman våra tre stiftelser till en stiftelse som ska heta: Lantmännens forskningsstiftelse.

– Det är strategiskt viktigt att knyta forskningen närmare de organisationer som skall omsätta forskningsresultaten i nya arbetssätt, råvaror och produkter, säger Birgitta Carlander, ordförande i Lantmännens Forskningsstiftelse.

Lantmännen vann 2011 års Livsmedelspris för våra innovationer

”Lantmännen är modiga! De har en öppen attityd till innovationer och vågar satsa på nya idéer från forskare, studenter och andra kreativa människor”: Det var en del av juryns motivering till att Lantmännen fick Livsmedelspriset 2011.

Program 5 december 

Det blir en heldag, på St Göransgatan 160, Stockholm, med inbjudna gäster.

Förmiddag 10.00

Seminarium om maltkorn och precisionsodling Moderator: Lennart Wikström

Eftermiddag 14.00

Korta föredrag om:

Stiftelserna - en historisk återblick

En stiftelse i Lantmännen – vilka fördelar kan det ge?

Hur skall samspelet mellan ägare, forskare och företag utvecklas?

Några reflexioner på temat igår – idag – i morgon

Aktuell forskning – några exempel

Vilka är de viktigaste framtida utmaningarna?

För frågor kontakta gärna:
Jenny Svederman, presschef Lantmännen

Tel: + 46 705 87 42 34

jenny.svederman@lantmannen.com