Svenskarna slänger inte mat – enligt oss själva

Pressmeddelanden, 2010

PRESSMEDDELANDE 2010-11-11

Lantmännen utmanar svenska folket i "Var rädd om maten-veckan" Svenskarna slänger inte mat – enligt oss själva

I Lantmännens senaste undersökning uppger mer än två tredjedelar av svenska folket att de aldrig slänger mat. Samtidigt visar andra undersökningar att minst var fjärde matkasse i Sverige slängs*. Som ett led i att uppmärksamma matsvinn och minska mängden slängd mat, etablerar nu Lantmännen en vecka dedikerad till mathushållning och utmanar svenska folket att inte slänga någon mat på en hel vecka.
I Lantmännens undersökning uppger också hela 70 procent av svenska folket att det skulle vara lätt eller mycket lätt att inte slänga någon mat under en veckas tid. Endast 12 procent anser att det skulle vara svårt eller mycket svårt att inte slänga någon mat under en veckas tid.

– Många upplever att de inte slänger så mycket mat medan det i verkligheten slängs enorma mängder. Vi ser en möjlighet att inspirera och uppmuntra svenska folket att anta utmaningen som ett första steg i att ändra vanor som inte bara sparar miljön och minskar avfallet, men som även kan förbättra den egna ekonomin, säger Johan Karlström, chef för livsmedelsdivisionen på Lantmännen.

För att öka kännedomen om en mer hållbar hantering av matrester lanserar Lantmännen "Var rädd om maten-veckan" under vecka 47, med utmaningen att inte slänga någon mat under hela veckan. Lantmännens nya pocketbok "Var rädd om maten", innehållande 50 recept för 100 dagar, släpps också i samband med veckan och är ett hjälpmedel för att tänka om och tänka nytt med sina matrester.

En vecka om mathushållning i hela Europa Vecka 47 är det också European Week for Waste Reduction, ett "Var rädd om maten-projekt" som har till syfte att minska avfallshanteringen inom EU. – Att delta i European Week for Waste Reduction innebär att vi har chansen att ytterligare lyfta fram frågan om mathushållning, öka medvetenheten om matsvinn och kunna ge bra exempel på en internationell nivå, säger Johan Karlström.
Lantmännen ingår också i saMMa, Samverkansgruppen för minskat avfall. SaMMa har bildats på initiativ av Naturvårdsverket för att det behövs flera aktörer som tillsammans kan påverka, inspirera och minska det onödiga livsmedelssvinnet. Gruppen består idag av representanter från Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Konsumentföreningen Stockholm, Avfall Sverige, SLU, SIWI, Lantmännen, IVL Svenska Miljöinstitutet, Svensk Dagligvaruhandel och Livsmedelsföretagen.

*Konsumentföreningen StockholmFakta om kampanjen Med fokus på att få svenskar att slänga mindre mat startar Lantmännen kampanjen "Var rädd om maten". Under en vecka uppmanar Lantmännen svenska folket att inte slänga någon mat. Via inlägg på Facebook-sidan "Var rädd om maten-veckan" uppmanas konsumenter att skriva ner och dokumentera hur mycket mat de slänger under en vecka. Debatten och inläggen har till syfte att minska miljöpåverkan, förbättra konsumentens egen ekonomi och inspirera till bra matlagning och roligare mat av rester.

Du hittar kampanjen från och med måndag vecka 46 på www.facebook.com/jordtillbord eller via www.lantmannen.se där du även kan beställa pocketboken "Var rädd om maten".

Om undersökningen Lantmännen intervjuade 1000 personer om deras syn på mat och matrester under oktober månad 2010.

För mer pressinformation, recept och bilder: www.lantmannen.com/varraddommaten

För frågor kontakta gärna: Jenny Svederman, presschef Lantmännen Tel: + 46 705 87 42 34 jenny.svederman@lantmannen.comFakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi, maskin och lantbruk. Exempel på Lantmännens varumärken är Axa, GoGreen, Gooh, Hatting, Kronfågel och Kungsörnen. Lantmännen ägs av drygt 37 000 svenska lantbrukare, har fler än 10 000 anställda, är verksamt i 18 länder och omsätter 35 miljarder kronor. Lantmännen har verksamhet i hela förädlingskedjan – från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.com och www.lantmannen.se