Nytt biologiskt betningsmedel för ärter godkänt

Pressmeddelanden, 2010

PRESS MEDDELANDE 2010-08-31 Nytt biologiskt betningsmedel för ärter godkänt Nu tar Lantmännen nästa steg i användandet av effektiva och miljövänliga metoder för utsädesbehandling. Det biologiska betningsmedlet BA2892 från Lantmännen BioAgri är det senaste tillskottet och har visat mycket goda resultat i fältförsök.

Lantmännen BioAgri AB har tagit fram en uppföljare till de biologiska betningsmedlena Cedomon och Cerall. Kemikalieinspektionen har nu godkänt det nya biologiska betningsmedlet som går under namnet BA2892. Preparatet är avsett för betning av ärtutsäde mot fröburna sjukdomar, främst mot bladfläcksjuka i ärt. En skördehöjande effekt har också påvisats i försöksserien. Produkten är baserad på den aktiva bakterien Pseudomonas chlororaphis som även ingår i betningsmedlena Cedomon och Cerall. BA2892 har utvecklats under flera år tillsammans med forskningsprogrammet MASE och industripartnern Findus. Forskningsprogrammet MASE bedrivs av MASE Laboratorierna AB och finansieras av Mistra (Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning) samt genom investeringar från samarbetspartners. Samarbetet har pågått sedan 2004 med fokus på att med hjälp av mikroorganismer kunna ersätta miljöbelastande kemikalier och lösa odlingsproblem, med bibehållen hög kvalitet hos skördade produkter. – Vi arbetar ständigt med produktutvecklingen och ser möjligheter att ersätta och komplettera kemiska bekämpningsmedel inom flera olika områden. Framtiden ser lovande ut, säger Kenneth Alness som är VD för Lantmännen BioAgri AB. Vi uppskattar det nära samarbete vi haft med både forskningen och vår första kund Findus vilket gör att vi redan i höst avser att behandla inför nästa års odling. Den svenska introduktionen är starten på en kommande internationell lansering. Vi undersöker även effekten mot ärtrotröta som är ett mycket stort problem både i Sverige och internationellt. Den nya utsädesanläggningen i Eslöv ska användas för behandlingen av ärtutsädet som ska sås kommande vår. Anläggningen är anpassad för att klara många olika sorters utsäde och behandlingar. – Detta är ett bra exempel på hur Lantmännen BioAgris innovationsarbete ger positiva effekter i hela kedjan från jord till bord, avslutar Kenneth Alness.

För frågor kontakta gärna: Kenneth Alness, VD Lantmännen BioAgri Tel: 0705 – 14 47 14