Ny organisation och åtgärdsprogram för ökad konkurrenskraft

Pressmeddelanden, 2010

PRESSMEDDELANDE 2010-10-28

Ny organisation och åtgärdsprogram för ökad konkurrenskraft För att säkerställa att Lantmännen Lantbruk når sina mål för ökad konkurrenskraft har ett åtgärdsprogram startats. En viktig del i programmet är att skapa en ny och plattare organisation. I den nya organisationen integreras Lantmännen SW Seed i Lantmännen Lantbruk Sveriges verksamhet.

Monika Lekander, divisionschef Lantmännen Lantbruk, har startat ett åtgärdsprogram för att skapa ett kundorienterat och lönsamt Lantmännen Lantbruk. – Med kunden i fokus behöver vi förändra vår kultur och vårt arbetssätt. En förutsättning för att göra detta är att vi har en organisation som stödjer vårt uppdrag. Därför skapar vi nu en plattare och tydligare organisation, säger Monika Lekander.

I den nya lantbruksdivisionen integreras verksamheten i Lantmännen SW Seed i Lantmännen Lantbruk Sverige. Lantmännen SW Seed upphör därmed som självständig organisation.
– Strukturförändringarna i Sverige påverkar dock inte Lantmännen SW Seed:s internationella bolag, utan de fortsätter sin verksamhet som tidigare, säger Monika Lekander.

Den nya huvudorganisationen är baserad på Lantmännen Lantbruks huvudprocesser. Nu inleds arbetet med att bemanna huvudorganisationen samt bygga och bemanna organisationsstrukturen på övriga nivåer. Förhoppningen är att hela den nya organisationen är förhandlad och klar före jul.

Den nya huvudorganisationen och integrationen av Lantmännen SW Seed i Lantmännen Lantbruk Sverige har MBL-förhandlats.

Organisationsschemat för Lantmännen Lantbruks nya huvudorganisation finns att hämta på www.lantmannen.com/pressbilder

För mer information, kontakta: Monika Lekander, divisionschef Lantmännen Lantbruk. Telefon 070-606 61 91

Fakta/Lantmännen Lantbruk Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi, maskin och lantbruk. Lantmännen ägs av drygt 37 000 svenska lantbrukare, har fler än 10 000 anställda, är verksamt i 18 länder och omsätter 35 miljarder kronor. Lantmännen har verksamhet i hela förädlingskedjan – från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.com och www.lantmannen.se Lantmännen Lantbruk utvecklar och erbjuder produkter och tjänster, för växtodling, spannmåls- och animalieproduktion, som bidrar till att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Läs gärna mer på www.lantmannen.se/lantbrukare