Lantmännens skördeprognos – 4,6 miljoner ton, en lägre skörd än normalt i Sverige

Pressmeddelanden, 2010

PRESSMEDDELANDE 2010-08-03

Lantmännens skördeprognos – 4,6 miljoner ton, en lägre skörd än normalt i Sverige Lantmännen Lantbruk presenterar en justerad skördeprognos för skörd 2010. Den ligger fortfarande lågt jämfört med fjolårets siffror. De främsta orsakerna till en förmodat kraftigt sänkt skörd jämfört med 2009 är utvintring i Mellansverige, dålig etablering av vårgrödor i vissa områden och torka under juli. Dessutom är totalarealen lägre i år.

Lantmännens skördeprognos visar den förmodade totala produktionen i Sverige. Den senaste prognosen säger att skörden i år kommer att ge 4,6 miljoner ton spannmål och oljeväxter. Skörden 2009 gav drygt 5.2 miljoner ton.

2010 har i många områden varit ett år med speciella vädersituationer. En lång och kall vinter med långvarigt snötäcke gjorde att en hel del höstsådda grödor utvintrade framförallt på grund av svampangrepp. Dessutom blev det en dålig etablering av vårgrödor i vissa områden, främst östra Sverige och delar av Mälardalen, där det kom mycket regn i samband med sådd. Värme och torka i juli kommer att orsaka en del skördebortfall i vissa områden. Att det odlas spannmål på 7 % mindre areal i år, jämfört med 2009, har också betydelse i sammanhanget. Allt detta påverkar den svenska totalskörden negativt.

Det är stora skillnader mellan olika geografiska områden och till och med tydliga skillnader lokalt mellan gårdar som ligger bredvid varandra. Utvintringen påverkades mycket av jordbearbetningsteknik, vilken typ av höstgröda som såddes och även av förfrukt (vilken gröda som odlades närmast före på samma fält). Vårgrödornas etablering påverkades främst av nederbördsmängden i samband med sådd. Torkan har påverkat väldigt olika främst beroende på jordart

– Det har varit liknande problem på många andra håll i världen. Torrt och varmt väder har skapat en osäkerhet kring avkastningen på skörden. Därför väntar vi en fortsatt turbulent marknad ett par veckor till, säger Charlotte Elander, produktchef spannmål på Lantmännen Lantbruk.

För mer information, kontakta: Charlotte Elander, produktchef spannmål, Lantmännen Lantbruk, tel. 0702-11 26 91 Fakta/Lantmännen Lantbruk Inom divisionen är verksamheter samlade som utvecklar och erbjuder produkter och tjänster som bidrar till ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Lantmännen Lantbruk köper spannmål och oljeväxter av Sveriges lantbrukare och säljer det vidare till kunder inom foder-, energi- och livsmedelsindustrin i Sverige och utomlands. Vi erbjuder ett komplett sortiment av växtodlingsprodukter samt utvecklar, marknadsför och säljer lantbruksväxter och utsäde. Inom Lantmännen Lantbruk utvecklar, tillverkar och säljer vi ett komplett sortiment av foder för mjölk- och köttko, gris, fågel, får, ren och häst samt utför byggnationer för lantbrukssektorn.

Lantmännen Lantbruk ingår i Lantmännen som är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Koncernen ägs av cirka 37 000 svenska lantbrukare, har drygt 10 000 anställda, är verksam i 18 länder och omsätter 35,1 miljarder kronor. Läs mer på www.lantmannen.com