Lantmännen tecknar avtal med Arctic Paper

Pressmeddelanden, 2010

Lantmännen Agroenergi AB har tecknat ett avtalmed pappersbruket Arctic Paper Grycksbo. Det drygt tvååriga avtalet som skrevs under i oktober, är värt cirka 80 MSEK.

På Agroenergi hoppas man att det genom den här typen av nya samarbeten sprids kunskap om att det nu går att ta bort olja och annan icke förnybara energi även i den tillverkande industrin i Sverige och istället ersättamed förnybara biobränslen, som pellets från Lantmännen Agroenergi.

– Det är riktigt kul att vi uppfattas som en bra och intressant partner även för en processindustri som använder vår produkt i sin produktionsprocess och inte primärt för uppvärmning, säger Ivar Karlsson, vd för Lantmännen Agroenergi AB.

Finpappersbruket Arctic Paper Grycksbo ligger i Dalarna och ingår i koncernen Arctic Paper som är en av Europas ledande leverantörer av bokpapper och grafiskt finpapper. Koncernen producerar högkvalitativt bestruket, obestruket träfritt och obestruket trähaltigt papper. Deras huvudsakliga kundgrupper är tryckeri‐ och reklambranschen samt slutanvändare inom den grafiska industrin.Bruket i Grycksbo ligger långt framme i miljöarbetet.

– Jag tycker att det var ett strategiskt bra beslut när vi valde att lämna den fossila oljan och konvertera till pellets. Att elda med pellets värmer ju både miljömässigt i hjärtat, och på sista raden i resultaträkningen. Vi är hittills mycket nöjda med samarbetet, och hoppas på en bra fortsättning, säger Lars Söderblom, inköpare på Arctic Paper Grycksbo.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Magnus Sandberg, marknadschef på Lantmännen Agroenergi AB, tel. +46 70 250 05 50.
Thomas Rosenback, Superintendent Arctic Paper Grycksbo AB, tel. +46 70 229 34 74.