Lantmännen SweChick säljs till Aviagen

Pressmeddelanden, 2010

PRESSMEDDELANDE 2010-09-28

Lantmännen SweChick säljs till Aviagen Lantmännen SweChick, Nordens ledande leverantör av avelsdjur till slaktkycklingbranschen, säljs till Aviagen, världens största företag inom avel för fjäderfä. Affären är en del av Lantmännens långsiktiga strategi att fokusera på kärnverksamheten.

Aviagen SweChick AB tar över i Åstorp Avtalet innebär att det nya bolaget, Aviagen SweChick AB, tar över ägandet och förvaltningen av befintliga far-och morföräldergårdar och föräldradjurskläckeriet i Åstorp. Samtliga 30 medarbetare behåller sina nuvarande anställningar. Aviagen SweChick AB fortsätter att leverera Ross föräldradjur till nuvarande kunder i Sverige, Norge, Danmark och Island. Lantmännen SweHatch och Lantmännen Kronfågel kommer fortsatt att vara kunder till det nya bolaget.

– Avtalet är till fördel för alla inblandade och en naturlig utveckling för detta välskötta företag. I Lantmännens ägo har SweChick idag kommit så långt det går när det gäller marknadsandelar inom sin marknad. Den nya ägaren har till skillnad från Lantmännen en betydande potential att utveckla och expandera verksamheten – till fördel för kunderna och i förlängningen svenskt jordbruk, säger Per Strömberg, vd och koncernchef för Lantmännen.

Nya Aviagen SweChick ska bättre serva kunderna – Lantmännen SweChick har utmärkta faciliteter, en bra produktkvalitet, ett bra rykte på marknaden samt en professionell ledning. Jag tror att köpet innebär fördelar för kunderna eftersom vi tillsammans kommer att kunna ge dem ännu mer i form av Aviagens världsomspännande erfarenheter av kost, hälsotillstånd, djurhälsa och genetik. Sveriges höga krav på djurhälsa och djurvälfärd är också något som kommer att bli en viktig del av Aviagen europeiska produktionsstrategi, säger Brian Whittle, Aviagens vd i Europa.

Aviagens planer i Sverige gynnar Lantmännens ägare både direkt och indirekt. Lantmännen SweChick avyttras från Lantmännen i slutet av september 2010.

För mer information vänligen kontakta: Per Strömberg, vd och koncernchef Lantmännen Telefon: 0703- 851191

Reinhold Svensson, vice vd Lantmännen Kronfågel samt vd Lantmännen SweHatch Telefon: 046- 64775, 0705- 489914

Mediakontakter Aviagen: Martin Allen Tel : + 44 131 226 2363, martin.allen@grayling.com

Fakta Lantmännen SweChick i Åstorp levererar 2,7 miljoner föräldradjurs-hönor till slaktkycklingbranschen vilket är grunden till cirka 350 miljoner slaktkycklingar. Företaget exporterar 80 procent av produktionen till främst Danmark, Norge och Island. Affären är integrerad i Lantmännen Kronfågel och man har 30 anställda.

Aviagen är världens ledande avelsfjäderfäföretag, med utveckling och produktion av slaktkycklingar under varumärkena Ross, Arbor Acres och LIR. Företaget är baserat i Huntsville, Alabama, USA med ett antal helägda verksamheter i Europa, Latinamerika, Brasilien, Indien, Australien, Nya Zeeland och USA samt joint ventures i Europa, Sydafrika, Turkiet och Asien. Aviagen sysselsätter 2000 personer och har ett distributionsnät som betjänar kunder i 120 länder. För ytterligare information besök www.aviagen.com

About Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi, maskin och lantbruk. Exempel på Lantmännens varumärken är Axa, GoGreen, Gooh, Hatting, Kronfågel och Kungsörnen. Lantmännen ägs av drygt 37 000 svenska lantbrukare, har fler än 10 000 anställda, är verksamt i 18 länder och omsätter 35 miljarder kronor. Lantmännen har verksamhet i hela förädlingskedjan – från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.com och www.lantmannen.se