Lantmännen säljer salixverksamheten

Pressmeddelanden, 2010

PRESSMEDDELANDE 2010-10-26

Lantmännen säljer salixverksamheten Lantmännen säljer salixverksamheten inom Lantmännen Agroenergi till Salixenergi Europa AB. Försäljningen är ännu ett steg inom Lantmännenkoncernens strategi att bli smalare och vassare. Överlåtelsen gäller från 1 november 2010.

Lantmännen har skrivit kontrakt med Salixenergi Europa AB som från och med 1 november tar över den salixverksamhet som främst återfinns inom Lantmännen Agroenergi AB. Beslutet är en följd av Lantmännens strategi att bli ett smalare och vassare företag. I början av 2010 genomfördes en utvärdering av salixverksamheten som resulterade i en rekommendation att överlåta huvudmannaskapet på en extern aktör med stort salixkunnande. Salixenergi Europa AB, nedan kallat Salixenergi, har valts som mest lämpad att utveckla och stärka salixaffären på ett för odlarna gynnsamt sätt.

– Efter noggrant övervägande har vi kommit fram till att Salixenergi har de bästa förutsättningarna att ta över hanteringen av salixaffären. De besitter ett mycket stort kunnande inom området och de har påvisat en tydlig strategi för att stärka och öka fokus på salixverksamheten säger Per Strömberg, Lantmännens vd och koncernchef och tillförordnad divisionschef för Lantmännen Energi.

Förädlingen kvar inom Lantmännen SW Seed Den nya ägaren tar över alla delar av Lantmännens salixverksamhet förutom salixförädlingen som flyttas från Lantmännen Agroenergi till Lantmännen SW Seed. En överenskommelse har också träffats mellan Salixenergi och Lantmännen SW Seed som innebär att Salixenergi ska svara för uppförökning av Lantmännen SW Seed:s sortmaterial för salix, samt för marknadsföring och försäljning av salix i Europa.

Den nya ägarens ambition är att stärka salixverksamheten. De ska bidra till att öka nyplanteringen väsentligt, utveckla skördetekniken och göra den effektivare, arbeta vidare med kompetenshöjning hos värmeverken för salixeldning, öka lönsamheten i odlingarna för lantbrukarna samt medverka till att avveckla odlingar som inte är lämpliga. Den nya ägaren har dessutom för avsikt att möta det ökande intresset för salix på den internationella marknaden.

– Det finns goda förutsättningar för att salix ska bli den bästa energigrödan. Miljödebatten stöder salix, värmeverkens intresse tilltar och odlingen ökar i Europa. Vi är därför riktigt glada att vi har fått detta förtroende. Vår absoluta ambition är givetvis att driva och utveckla affären så att den stora potential som finns i salixproduktionen tillvaratas, säger Annika Henriksson, vd Salixenergi.

Bild på Annika Henriksson, vd Salixenergi Europa, finns att ladda ner via www.lantmannen.com/pressbilder Fakta om salix ? Förnybart bränsle där efterfrågan från värmeverken växer.
? Odlas av drygt 1 000 lantbrukare i Sverige.
? Total odling utgör cirka 12 000 hektar. Skörd vart tredje till vart fjärde år.
? Har funnits sedan slutet av 1980-talet.
? Sticklingarna produceras av odlare i Sverige och utomlands.
? Lantmännen SW Seed:s sortmaterial är av världsklass.
? Salix har goda förutsättningar att bli en av de bättre grödorna för odlaren.

Fakta om Salixenergi Europa AB Ägs direkt eller indirekt av: o Annika Henriksson, agronom och egenföretagare som miljökonsult.
o Gunnar Henriksson, lantmästare, entreprenör inom maskinområdet, salixodlare och mångårig erfarenhet av salix.
o Ulf Görman, lantmästare, lantbrukare och sticklingodlare.
o Lena Åsheim, agronom, salixodlare, vd Krinova Science Park.
o Per Åsheim, agronom, lantbrukare, sticklingodlare. ? Mångårig erfarenhet som salixodlare och sticklingproducenter.
? Kunskap och erfarenhet inom utveckling av skördeteknik.
? Nyckelpersoner med specialistkompetens inom området går över från Lantmännen till Salixenergi och säkerställer därmed kontinuitet.

För frågor kontakta gärna: Ivar Karlsson, vd Lantmännen Agroenergi AB: +46 70 8147830, Per Strömberg, koncernchef Lantmännen och tf divisionschef Lantmännen Energi: +46 70 3851191 Annika Henriksson, vd för Salixenergi Europa AB: +46 70 6245171 Eva Willstrand, kommunikationschef Lantmännen Energi: +46 730 874447Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi, maskin och lantbruk. Exempel på Lantmännens varumärken är Axa, GoGreen, Gooh, Hatting, Kronfågel och Kungsörnen. Lantmännen ägs av drygt 37 000 svenska lantbrukare, har fler än 10 000 anställda, är verksamt i 18 länder och omsätter 35 miljarder kronor. Lantmännen har verksamhet i hela förädlingskedjan – från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.com och www.lantmannen.se