Lantmännen säljer Park & Mark-verksamheten till Weibulls Horto

Pressmeddelanden, 2010

PRESSMEDDELANDE 2010-05-25

Lantmännen säljer Park & Mark-verksamheten till Weibulls Horto Lantmännen har beslutat att sälja Park & Mark-verksamheten till Weibulls Horto. Denna affär är ett led i Lantmännens strategi att fokusera på kärnverksamheten.

– Lantmännen Lantbruk, där Park & Mark just nu ingår, har ett tydligt uppdrag att bli smalare, vassare och att fokusera på kärnaffären. För vår del innebär det att det är inom lantbruksbranschen vi ska satsa. Jag är övertygad om att detta är den bästa lösningen för att vidareutveckla Park & Mark-verksamheten, säger Micael Sundström, marknadschef på Lantmännen Lantbruk.

– Förvärvet av Park & Mark passar oss utmärkt. I och med denna affär får vi en större grönytekompetens inom vårt verksamhetsområde, säger Morten Torp, vd för Weibulls Horto.

Denna förändring är förhandlad med facket och innebär att tio medarbetare kommer att gå över till Weibulls Horto. Övertagandet kommer att ske den 1 juni 2010.

Vid frågor kontakta gärna: Micael Sundström, chef Marknad, Lantmännen Lantbruk, tel. 0705-18 60 25 Morten Torp, vd Weibulls Horto, tel. 0706-01 78 96

Om Weibulls Horto Weibulls Horto AB är det ledande företaget på yrkesmarknaden för köksväxtfrö, blomsterfrö, gräsfrö, färdig gräsmatta, plantor, jord, torv och redskap till yrkesodlare i Sverige och Danmark. Weibulls Horto ägs av det norska bolaget Grönt AS. Företaget är en del av norska Felleskjöp- gruppen.

Om Park & Mark Lantmännen Lantbruk, Park & Mark arbetar med direktförsäljning till företag/entreprenörer, kommuner, förvaltningar och föreningar. I Park & Marks sortimentsportfölj ingår produkter för grönyta, salt, petro och dränering. Fakta/Lantmännen Lantbruk Inom divisionen är verksamheter samlade som utvecklar och erbjuder produkter och tjänster som bidrar till ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Lantmännen Lantbruk köper spannmål och oljeväxter av Sveriges lantbrukare och säljer det vidare till kunder inom foder-, energi- och livsmedelsindustrin i Sverige och utomlands. Vi erbjuder ett komplett sortiment av växtodlingsprodukter samt utvecklar, marknadsför och säljer lantbruksväxter och utsäde. Inom Lantmännen Lantbruk utvecklar, tillverkar och säljer vi ett komplett sortiment av foder för mjölk- och köttko, gris, fågel, får, ren och häst samt utför byggnationer för lantbrukssektorn. Lantmännen Lantbruk ingår i Lantmännen som är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Koncernen ägs av cirka 37 000 svenska lantbrukare, har drygt 10 000 anställda, är verksam i 18 länder och omsätter 35,1 miljarder kronor. Läs mer på www.lantmannen.se/lantbrukare och www.lantmannen.com