Lantmännen Maskin avvecklar Kverneland

Pressmeddelanden, 2010

PRESSMEDDELANDE 2010-03-05 Lantmännen Maskin avvecklar Kverneland Lantmännen Maskin ser över sortimentet och minskar antalet överlappande produkter. Fokusering på ett smalare och vassare produktsortiment ger kompetensfördelar. Som ett led i detta arbete fasas successivt Kverneland-sortimentet ut ur produktportföljen.

På Lantmännen Maskins begäran avslutas samarbetet med Kverneland Group. Lantmännen Maskin har haft försäljnings- och distributionsansvar för Kverneland-produkterna i vissa delar av Sverige. Lantmännen Maskins egna agenturer har idag produkter som överlappar de produkter som Kverneland erbjuder.

- För oss är det viktigt att kunna erbjuda våra kunder i hela landet ett bra maskinsortiment, något som vi idag kan göra med de produkter som vi själv har agenturer för. Vi arbetar för ett smalare men vassare produktsortiment där vi kan ha en djupare kunskap som är lättare att bibehålla och utveckla. På så sätt kan våra säljare, och vår serviceorganisation, erbjuda en ännu högre kompetens och servicegrad på produkterna i vårt sortiment, säger Lennart Edling, vd, Lantmännen Maskin.

- Vi kommer att sakna personalen på Lantmännen som med stor energi och kunskap hjälpt oss att distribuera våra maskiner genom ett nära 40-årigt samarbete och vi är tacksamma för de insatser som gjorts. Samtidigt så är en för stor överlappning av produkter också något som Kverneland ser som ett problem. Vi kommer att kunna erbjuda våra produkter genom nya återförsäljare som efter hand tar över i de områden där Lantmännen har representerat oss. Kverneland kommer även i fortsättningen att vara en mycket stark aktör i den framtida maskinbranschen, säger Mats Tykesson, Managing Director, Kverneland Group Scandinavia.

Lantmännen Maskin kommer under hela 2010 att marknadsföra och sälja Kvernelands sortiment inom nuvarande marknadsområden. Lantmännen kommer även i framtiden att erbjuda reservdelar och service för Kverneland-produkter. Lantmännen Maskin och Kverneland har ingått ett avtal för reservdelsleveranser som gäller till 31 december 2012.
Parallellt kommer Kvernelands nya återförsäljare att aktiveras successivt under våren.

- Vi ska självklart se till att alla våra Kverneland-kunder får samma goda service av oss även i framtiden. Vi kommer att kunna leverera reservdelar och service precis som tidigare från de anläggningar vi sålt Kvernelands produkter, avslutar Lennart Edling.

För frågor kontakta gärna: Lennart Edling, vd, Lantmännen Maskin, tel 040-38 64 82 Hans Larsson, produktområdeschef redskap, Lantmännen Maskin, 040-38 64 64 Mats Tykesson, Managing Director, Kverneland Group Scandinavia, 0155-776 01

Ladda ned filer här