Lantmännen Lantbruk tecknar avtal om biogasproduktion med Göteborg Energi

Pressmeddelanden, 2010

PRESSMEDDELANDE 2010-06-24

Lantmännen Lantbruk tecknar avtal om biogasproduktion med Göteborg Energi

Göteborg Energi bygger en gårdsanläggning som ska producera biogas av endast gödsel. Lantmännens Nötcenter Viken kommer att förse anläggningen med 17 000 ton gödsel per år och producera ca 1,6 GWh biogas/år. Biogasen kommer sedan att uppgraderas till fordonsgas.

Våren 2008 färdigställdes en uppgraderingsanläggning i Falköping och den tar idag emot cirka fyra GWh rågas per år ifrån Falköpings kommun. Avtalet med Lantmännens Nötcenter Viken innebär i stort att Göteborg Energi bygger och äger en rötningsanläggning på Vikens gård och en gasledning till gården från uppgraderingsanläggningen i Falköping. Viken arrenderar ut mark, levererar gödsel till anläggningen, tar emot rötresten samt ansvarar för tillsynen av rötningsanläggningen.

– Det är bra för forskningen på Nötcenter Viken att vi får en rötningsanläggning här och det är bra att vi, genom detta samarbete, bidrar till Lantmännens arbete med hållbar utveckling, säger Anette Knutsson, vd på Nötcenter Viken.

Ett viktigt syfte är att demonstrera rötning av gödsel. Göteborg Energi uppvisar ett gott exempel på biogasproduktion från endast gödsel på en gård, något som ingen har lyckats med på gårdsnivå ännu.

– I framtiden hoppas vi kunna ansluta fler gårdsanläggningar till den befintliga uppgraderingsanläggningen. Då kommer även rågasledningen som vi lägger i detta projekt att kunna nyttjas, säger Karin Söderqvist, projektansvarig Göteborgs Energi.

Om Nötcenter Viken Nötcenter Viken är Lantmännen Lantbruks och Viking Genetics försöksgård för foderförsök på vall, foderförsök på kraftfoder, avelsverksamhet med embryoproduktion. Viken ägs till 2/3 av Lantmännen och till 1/3 av Viking Genetics.

För frågor kontakta gärna: Anette Knutsson, vd Nötcenter Viken, telefon 0705-90 55 02 Ingemar Gunnarsson, Göteborg Energi AB, telefon 0705-282857 Carina Bergsten, avdelningschef Gas, Göteborg Energi AB, telefon 070-762 61 75Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi, maskin och lantbruk. Exempel på Lantmännens varumärken är Axa, GoGreen, Gooh, Hatting, Kronfågel och Kungsörnen. Lantmännen ägs av drygt 37 000 svenska lantbrukare, har fler än 10 000 anställda, är verksamt i 18 länder och omsätter 35 miljarder kronor. Lantmännen har verksamhet i hela förädlingskedjan – från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.com och www.lantmannen.se