Lantmännen flyttar till gröna lokaler

Pressmeddelanden, 2010

PRESSMEDDELANDE 2010-06-18

Lantmännen flyttar till gröna lokaler

Den 22 juni inviger Lantmännen sitt nya huvudkontor i Stadshagen på Kungsholmen. De nya lokalerna präglas av öppenhet och är GreenBuilding-certifierat. Certifieringen innebär en energiminskning på minst 25 procent i förhållande till tidigare förbrukning.

Lantmännens nya huvudkontor består av åtta våningar, två konferensplan och fem plan med öppet kontorslandskap. Våningsplanens färgval ska illustrera åkermarkens olika färgskiftningar under året. Byggnaden kommer även att ha utställningsytor som lyfter fram Lantmännens affärsområden, varumärken, kompetens och arbete.

Miljöcertifierad byggnad Den nya byggnaden är GreenBuilding-certifierat. För att få certifieringen måste man uppnå en energiminskning på minst 25 procent i förhållande till tidigare förbrukning. Huset är byggt med dagens hållbara och energieffektiva byggprocesser, miljövänliga material och lösningar. Till exempel har man installerat ett nytt ventilationssystem som utnyttjar tillförd energi mycket mer effektivt. Ventilationen i konferensrummen är behovsstyrd, vilket innebär att man bara tillför den energi som behövs för stunden.

– Miljötänkande från jord till bord innebär att vi strävar efter att hela tiden förbättra miljöeffekterna av alla delar av vår verksamhet. Där ingår såklart även vårt huvudkontor, som vi nu med stolthet kan säga är miljöcertifierat, säger Mikael Nicander vd Lantmännen fastigheter.

Ytterligare åtgärder för att spara energi är att sänka innetemperaturen nattetid. Utvändiga solavskärmningar kommer också att bidra till lägre energiförbrukning och den nya belysningen är närvarostyrd så att man får den belysning som behövs för stunden.

För frågor kontakta gärna: Mikael Nicander, vd Lantmännen fastigheter Tel 08 657 43 63 mikael.nicander@lantmannen.com Jenny Svederman, presschef Lantmännen Tel: + 46 705 87 42 34 jenny.svederman@lantmannen.comFakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi, maskin och lantbruk. Exempel på Lantmännens varumärken är Axa, GoGreen, Gooh, Hatting, Kronfågel och Kungsörnen. Lantmännen ägs av drygt 37 000 svenska lantbrukare, har fler än 10 000 anställda, är verksamt i 18 länder och omsätter 35 miljarder kronor. Lantmännen har verksamhet i hela förädlingskedjan – från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.com och www.lantmannen.se