Lantmännen återkallar ytterligare ett parti hönsfoder

Nyheter, 2010

PRESSMEDDELANDE 2010-06-23

Lantmännen återkallar ytterligare ett parti hönsfoder Den 16 juni återkallade Lantmännen ett parti säckat livkycklingfoder Fenix Start på grund av för hög salthalt. Uppföljande provtagning har visat att ytterligare en produkt är drabbad, Fenix Värp i säck. Detta parti återkallas nu. Kontroller har visat att inget annat parti foder har för hög salthalt.

- Orsaken till den uppkomna situationen är att salt genom ett misstag fyllts på i en behållare som normalt innehåller vete. Genom utökad provtagning har vi nu säkerställt att inget annat hönsfoder från samma tillverkningsperiod har för hög inblandning av salt, säger Micael Sundström, marknadschef på Lantmännen Lantbruk.

Lantmännen Lantbruk kommer att, tillsammans med de återförsäljare som sålt det aktuella fodret, kompensera de kunder som drabbats av denna händelse. Kunder som köpt av de aktuella partierna uppmanas att kontakta det företag eller den butik där man köpt fodret för att få ny produkt i utbyte. De båda produkterna har bäst-före-datum 30 september och heter Fenix Värp, batchnummer 5268 och Fenix Start, batchnummer 5269.

För mer information, kontakta: Micael Sundström, chef Marknad, Lantmännen Lantbruk, tel. 0705-18 60 25 Margareta Helander, chef Marknad Foder, Lantmännnen Lantbruk, tel. 0706-52 09 50Fakta/Lantmännen Lantbruk Inom divisionen är verksamheter samlade som utvecklar och erbjuder produkter och tjänster som bidrar till ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Lantmännen Lantbruk köper spannmål och oljeväxter av Sveriges lantbrukare och säljer det vidare till kunder inom foder-, energi- och livsmedelsindustrin i Sverige och utomlands. Vi erbjuder ett komplett sortiment av växtodlingsprodukter samt utvecklar, marknadsför och säljer lantbruksväxter och utsäde. Inom Lantmännen Lantbruk utvecklar, tillverkar och säljer vi ett komplett sortiment av foder för mjölk- och köttko, gris, fågel, får, ren och häst samt utför byggnationer för lantbrukssektorn.

Lantmännen Lantbruk ingår i Lantmännen som är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Koncernen ägs av cirka 37 000 svenska lantbrukare, har drygt 10 000 anställda, är verksam i 18 länder och omsätter 35,1 miljarder kronor. Läs mer på www.lantmannen.com