Lantmännen återkallar livkycklingfoder

Nyheter, 2010

PRESSMEDDELANDE 2010-06-16

Lantmännen återkallar livkycklingfoder På grund av för hög salthalt i ett parti säckat livkycklingfoder Fenix Start med bäst-före- datum 30 september och batchnummer 5269 återkallar Lantmännen Lantbruk hela partiet. Samtliga kunder som köpt foder ur partiet uppmanas att kontakta det företag eller den butik där man köpt fodret.

En för stor mängd salt blandades av misstag ner i ett parti foder Fenix Start i Lantmännen Lantbruks foderfabrik i Västerås. Detta ledde till att salthalten blev så hög att fodret blev skadligt för djuren. I vissa fall har kycklingar insjuknat och dött sedan de ätit av det aktuella fodret. Kvalitetskontrollen av det aktuella fodret fungerade inte vid leveranstillfället och en del av det felaktiga fodret hamnade ute i handeln. Huvuddelen gick till Granngårdens butiker i landet.

– Lantmännen Lantbruk beklagar verkligen det inträffade. Vi ser nu över våra rutiner för att något liknande inte ska inträffa igen, säger Micael Sundström, marknadschef på Lantmännen Lantbruk.

Naturligtvis kommer Lantmännen Lantbruk att, tillsammans med de återförsäljare som sålt det aktuella fodret, kompensera de kunder som drabbats av denna händelse. Alla kunder som köpt Fenix Start med bäst-före-datum 30 september och batchnummer 5269 uppmanas att kontakta det företag eller den butik där man köpt fodret.

För mer information, kontakta: Micael Sundström, chef Marknad, Lantmännen Lantbruk, tel. 0705-18 60 25 Margareta Helander, chef Marknad Foder, Lantmännnen Lantbruk, tel. 0706-52 09 50

Fakta/Lantmännen Lantbruk Inom divisionen är verksamheter samlade som utvecklar och erbjuder produkter och tjänster som bidrar till ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Lantmännen Lantbruk köper spannmål och oljeväxter av Sveriges lantbrukare och säljer det vidare till kunder inom foder-, energi- och livsmedelsindustrin i Sverige och utomlands. Vi erbjuder ett komplett sortiment av växtodlingsprodukter samt utvecklar, marknadsför och säljer lantbruksväxter och utsäde. Inom Lantmännen Lantbruk utvecklar, tillverkar och säljer vi ett komplett sortiment av foder för mjölk- och köttko, gris, fågel, får, ren och häst samt utför byggnationer för lantbrukssektorn.

Lantmännen Lantbruk ingår i Lantmännen som är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Koncernen ägs av cirka 37 000 svenska lantbrukare, har drygt 10 000 anställda, är verksam i 18 länder och omsätter 35,1 miljarder kronor. Läs mer på www.lantmannen.com