Fortsatt positiv resultatutveckling för Lantmännen

Finansiella rapporter, 2010

PRESSMEDDELANDE 2010-10-28

Fortsatt positiv resultatutveckling för Lantmännen Lantmännens resultat för tredje kvartalet efter finansnetto, justerat för jämförelsestörande poster, uppgår till 431 miljoner kronor (306). Lantmännens kassaflöde är säsongsberoende och i kvartalet har en ökad kapitalbindning skett med anledning av spannmålsinköp i samband med skörd. Kassaflödet för tredje kvartalet är - 414 miljoner kronor (911). De krafttag som togs under 2009 skapar en fortsatt positiv resultatutveckling som ligger väl i linje med plan.

– Resultatet är främst drivet av våra kraftfulla besparingsprogram, med undantag för Swecon som har en positiv marknadsutveckling, framför allt på den svenska marknaden. Lantmännen Lantbruks kooperativa verksamhets resultat är också positivt. För de senaste 12 månaderna uppvisar vi ett resultat efter finansnetto, justerat för jämförelsestörande poster, på 899 miljoner kronor, säger Per Strömberg, vd och koncernchef för Lantmännen.

Alla tal nedan är rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster.

Division Lantbruks rörelseresultat uppgår till 155 miljoner kronor vilket är en förbättring med 106 miljoner kronor mot föregående år (49). Lantmännen Lantbruks kooperativa affär visar en positiv resultatutveckling, drivet av ökad gödselförsäljning, förbättrat resultat inom spannmålsverksamheterna och inte minst genom de pågående programmen för kostnadseffektivisering. Arbetet för en väl fungerande basverksamhet, ökad konkurrenskraft och förbättrad kundtillfredsställelse fortsätter. Division Maskin visar ett resultat på 78 miljoner kronor (60). Både lantbruks- och anläggningsmaskiner visar ett positivt resultat. Sparprogrammen har effekt men även försäljningen utvecklas i positiv riktning.

Division Energi visar ett kvartalsresultat om 26 miljoner kronor (25). Resultatet är främst drivet av en positiv utveckling i Lantmännen Agroetanol, tack vare bra kapacitetsutnyttjande och stora köp av spannmål innan prisuppgången.

Division Livsmedel visar ett resultat på 219 miljoner kronor (321). Resultatet förklaras av den europeiska lågkonjunkturen och stigande råvarupriser på bland annat spannmål som leder till pressade marginaler för Lantmännen Unibake. På Lantmännen Cerealias business-to-business- verksamhet (B2B) i Danmark märks en fortsatt utmaning med vikande totalmarknad på mjöl, medan den svenska B2B utvecklas väl och konsumentförsäljningen i Norden går bra. Lantmännen Kronfågel utvecklas precis som i föregående kvartal positivt tack vare fullt kapacitetsutnyttjande och god volymutveckling.
För frågor kontakta gärna: Per Strömberg, vd och koncernchef Lantmännen, tel: 0703-85 11 91 Per Olof Nyman, ekonomi- och finansdirektör tel: 0706-57 42 47 Delårsrapporten finns på: http://www.lantmannen.com/ Om koncernen / Publikationer / Ekonomiska rapporter

Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi, maskin och lantbruk. Exempel på Lantmännens varumärken är Axa, GoGreen, Gooh, Hatting, Kronfågel och Kungsörnen. Lantmännen ägs av drygt 37 000 svenska lantbrukare, har fler än 10 000 anställda, är verksamt i 18 länder och omsätter 35 miljarder kronor. Lantmännen har verksamhet i hela förädlingskedjan – från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.com och www.lantmannen.se