Energigårdarna förvärvar Ecobränsle av Lantmännen

Pressmeddelanden, 2010

Energigårdarna förvärvar Lantmännen Ecobränsle och tillträder bolaget som ägare den 7 maj 2010. Företaget producerar biodiesel, RME, som är ett förnyelsebart dieselbränsle som kan användas i dagens och morgondagens diesel motorer.

- Vi är mycket nöjda med att se Energigårdarna som den nya ägaren av Ecobränsle. Energigårdarna, som redan bedriver verksamhet inom biodieselområdet har goda förutsättningar att utveckla Ecobränsle vidare. För att bli uthålligt lönsam och framgångsrik på den mycket konkurrensutsatta marknaden för RME krävs en verksamhet som spänner över en större del av värdekedjan, säger Monika Lekander, divisionschef Lantmännen Energi.

- Det är med stor tillfredställelse som vi blir nya ägare till en av Sveriges effektivaste och miljövänligaste RME anläggningar. Energigårdarna växer och behöver utöka sin produktionskapacitet. Ecobränsle är en komplett och mycket effektiv anläggning som levererar högkvalitativ RME, säger Claes Ramel, vd Energigårdarna.

Energigårdarna – för en grön produktionskedja Energigårdarna affärsidé är att på ett så genomtänkt sätt som möjligt ta fram biobaserade drivmedel och biobränslen med minsta möjliga miljöpåverkan.

Energigårdarna ägs av nio stora jordbruksföretag i Skåne samt Lunds Energikoncernen. Våra ägare har kapital och kompetens inom bioenergi och drivmedel och satsar oerhört målmedvetet på biodrivmedel i Sverige. Lunds Energikoncernen är ett av Sveriges största energibolag med en omsättning om ca 3 000 Mkr

Lantmännen Ecobränsle bedriver sedan 2006 produktion av biodiesel, RME, vid anläggningen i Karlshamn. Fem personer är verksamma i bolaget. Energigårdarna har utsett Claes Ramel till ny vd som efterträder Monika Lekander. Per Erlandsson, platschef Lantmännen Ecobränsle, blir forsknings- och utvecklingschef för Lantmännen Energi. Övriga medarbetare i Lantmännen Ecobränsle fortsätter sin anställning i den nya verksamheten.

För frågor kontakta gärna: Monika Lekander chef division Energi på Lantmännen tel: 070-6066191 Claes Ramel vd Energigårdarna tel: 076-3399004