Steglöst till toppen med Fendt 200 Vario

Pressmeddelanden, 2009

PRODUKTNYTT 2009-03-10

Steglöst till toppen med Fendt 200 Vario

Med 200 Vario inleder Fendt en ny era för specialtraktorer. 200 Vario kombinerar maximal förarkomfort och optimal effektivitet och är dessutom den först och enda steglösa specialtraktorn med Vario- transmission på marknaden.

Hög produktivitet med god ekonomi Den nya modellserien 200 Vario har en nyutvecklad, vattenkyld 3-cylindrig motor från AGCO Sisu Power. Tillsammans med ingenjörer från Fendt utvecklades den specifikt för den nya 200 Vario. Motorn täcker med sin maxeffekt från 70 till 110 hk och en cylindervolym på 3,3 liter samma effektområde som dagens luftkylda, 4-cylindriga modeller. Självklart uppfyller motorn gällande avgasnormer enligt Tier 3.

Tack vare den korta 3-cylindriga motorn finns det plats för ett nytt kylaggregat utan att äventyra specialtraktorns kompakta mått. Det nya kylsystemet har väl tilltagna inloppskanaler, vilket ger mindre smuts i kylaren och optimal kyleffekt – även under extrema arbetsförhållanden. Luftfiltret Picoflex garanterar lång filterlivslängd och lägre servicekostnader. Filtret levererar rikligt med luft till motorn trots de begränsade måtten.

Motorn har ett varvtalsoberoende common rail insprutningssystem med högt tryck och helelektronisk motorstyrning. AGRex extern avgasåterföring förstärker insprutningssystemets effektivitet. Det externa systemet ger i sig självt 10 % lägre bränsleförbrukning jämfört med interna avgasåterföringssystem.

Det faktum att bränsletanken är inbyggd i motorhuven är inte bara en designdetalj, den är ett tydligt resultat av allt det arbete som ägnades åt att skapa en kompakt traktor vid utvecklingen av 200 Vario. Trots de extra komponenter som nu finns i motorrummet, som t.ex. vattenkylare, har bränslevolymen ändå ökats.

Steglös till toppen Vid utvecklingen av 200 Vario stod våra ingenjörer inför en krävande utmaning: nämligen att få in Vario-teknologin från de stora traktorerna i ett litet utrymme. Den nyutvecklade Vario- transmissionen ML 70 var anpassad specifikt för specialtraktorernas mindre utrymmen och särskilda behov. Transmissionen har endast ett körområde och medger hastigheter från 20 meter per timma till 40 kilometer per timma – inklusive steglös, slitagefri backning. Maxhastigheten uppnås redan vid bränslesnåla 1 750 varv/min. Det faktum att drivningen sker utan avbrott och att hastigheten kan regleras för alla typer av arbeten oberoende av motorvarvtalet, gör att den bearbetade arealen ökas med upp till 10 %. En fördel som i kombination med den höga verkningsgraden hos Vario-transmissionen leder till markant lägre bränsleförbrukning.

Den kontinuerliga drivningen innebär också klara säkerhetsvinster. Vilket är uppenbart i branta lutningar: till och med då är det möjligt att starta och anpassa hastigheten utan ryck.

De enastående egenskaperna hos transmissionen kommer verkligen till sin rätt vid acceleration: 0 till 40 km/tim på endast sju sekunder - vilket talar för sig självt. Accelerationen har alltså mer än fördubblats jämfört med tidigare serier – och den är betydligt mer dynamisk.

Traktorstyrningssystemet (TMS), som har utnyttjats framgångsrikt under många år i de större traktorerna, förbättrar körekonomin ytterligare. TMS kontrollerar såväl motor som transmission. Körhastigheten väljs med gaspedalen. Sedan regleras motorvarvtalet och transmissionens inställningar automatiskt så att traktorn alltid arbetar med optimal ekonomi. På så sätt minskar stressen för föraren, samtidigt som bränsleförbrukningen reduceras med upp till 10 % under drift.

Komforthytten Tack vare Vario-transmissionens speciella utformning har de flesta drivkomponenter fått plats i det bakre axelhuset. Därmed kan Fendt med den nya 200 Vario leverera den första specialtraktorn med plant hyttgolv.
Det finns ingen transmissionstunnel och med den centrala manöverenheten på höger sida finns det inte heller några manöverreglage i vägen för fötterna. Ratten, som kan justeras i höjdled och lutas, och komfortstolen med luftfjädring garanterar att föraren alltid sitter rätt och inte tröttas under långa arbetspass.

Det effektiva värme- och ventilationssystemet med inbyggd klimatanläggning garanterar en optimal arbetsmiljö. Kalla dagar ger värmaren, som utnyttjar förlustvärme från vattenkylaren, en komfortabel temperatur i hytten.

Ljudnivån är mycket låg tack vare koniska lager och att hytten är isolerad från traktorchassit. Den extremt välisolerade hytten och den vattenkylda motorn, som går extra mjukt i synnerhet på låga varvtal, garanterar lägsta möjliga ljudnivå. Genom dessa omfattande förbättringar har det varit möjligt att sänka ljudnivån i hytten med upp till fyra dbA.

Arbetsplats – med samma komfort som på större modeller 200 Vario har en central manöverenhet med integrerat armstöd på höger sida. Kontrollerna fungerar ungefär som de på andra Vario-traktorer från Fendt. Acceleration och fartsänkning samt reversering, farthållare och motorvarvtal regleras med joysticken. En joystick av standardutförande erbjuder redan den mer funktionalitet än en synkron transmission med upp till fyra reglage.

För mer komplicerade arbetsuppgifter erbjuder Fendt 200 Vario med Profi-paket. Upp till fyra dubbelverkande styrventiler och automatiska lägen för bakre lyft och kraftuttag kan hanteras med ett Profi-joystick. Förekommande redskap kan lyftas och olika inställningsfunktioner kan utföras under pågående vändningsmanövrer utan att föraren behöver sträcka sig efter andra reglage. På så sätt är det under vissa operationer möjligt att spara mer än tio handrörelser. Inte bara i vändningsmanövrer utan även vid arbete i rader kan hastigheten regleras och redskap kontrolleras utan hjälp av andra manöverreglage. På Profi-joysticken finns dessutom elektriska kontrollfunktioner för monterade redskap – det behövs alltså inga extra reglage för olika redskap. Även redskap med sofistikerade kontroller, som t.ex. bladkrossar, sköts enkelt med Profi-joystick.

Utöver de optimerade hydraulkontrollerna sätter Profi-utrustningen en ny standard när det gäller lönsamhet och funktionalitet med en lastkännande pump (tillval) och upp till sex nyutvecklade och dubbelverkande styrenheter.

De andra styrfunktionerna sitter på höger sida under instrumentbrädan. Såväl layout som manöverlogik har förbättrats för samtliga komponenter genom den nya CAN-busselektroniken och den nya utformningen av manöverelementen.

Alla förbättrade funktioner, som lägen för automatisk fyrhjulsdrift och differentialspärr, proportionalkontroller för hydraulventiler med oljeflödeskontroll eller förbättrad kontroll av svängande lyft, har bibehållits.

Väl beprövade funktioner och egenskaper finns kvar De unika egenskaper och funktioner som med stor framgång redan har införts på dagens 200-serie återfinns självklart även på den nya 200 Vario. Några exempel på detta är framaxeln med nivåreglering och den hydrauliskt inställbara, svängande lyften – nu med optimerade manöverreglage. De tre olika versionerna, den traditionella vingårdstraktorn V, den medelbreda specialtraktorn F och den breda traktorn P för humle- och fruktodlingar, finns också kvar i den nya modellserien.

Användningsområden 200 Vario är inte bara perfekt för vin-, frukt- och humleodlingar, den erbjuder också enorma fördelar för många användare utanför jordbruket, som till exempel kommuner och entreprenörer. Exceptionell manövrerbarhet, smal bredd, manövercentral med perfekt ergonomi och steglöst variabel transmission är några egenskaper som gör 200 Vario idealisk på dessa områden.För frågor kontakta gärna: Ingvar Andersson, produktchef Lantmännen Maskin, 040-386429, 070-5386428Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännen-ägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Lantmännen ägs av cirka 40 000 svenska lantbrukare, har mer än 12 000 anställda, är verksamt i 19 länder och omsätter 42,9 miljarder kronor. Lantmännen har verksamhet i hela förädlingskedjan - från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.com och www.lantmannen.se

Lantmännen Maskin AB Maskinbolaget för lantbruksmaskiner ansvarar i Sverige för hela kedjan från inköp till försäljning och har genom sina dotterbolag distributionsansvar för Danmark och Norge. Maskinbolaget representerar ett komplett produktsortiment där bl a varumärkena Valtra, Fendt och Claas ingår. Antal anställda är 900 och omsättningen uppgår till drygt 4,5 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannenmaskin.se