PNEUMATICSTAR PRO från Einböck – ett nytt redskap för skötsel och hjälpsådd av vall

Pressmeddelanden, 2009

Produktnytt 2009-12-02

Lantmännen Maskin presenterar PNEUMATICSTAR PRO från Einböck – ett nytt redskap för skötsel och hjälpsådd av vall.

Vall med högvärdigt fodergräs och klöver är grundlaget för ett bra grovfoder. Rätt skött ger vallen mer än dubbelt utbyte jämfört med ett extensivt bestånd och rätt skött kan vallens liggtid förlängas betydligt. PNEUMATICSTAR PRO från Einböck är en vidareutveckling av storsäljaren Pneumaticstar med maskinstationer, maskinringar och engagerade vallodlare som målgrupp.

Pneumaticstar Pro har extra kraftig ram och konstruktion med sladdplankor fram på redskapet före stödhjulen. Sladdplankornas särskilda trekantskonstruktion gör att jord och gödsel lyfts och fördelas i stället för att tryckas ned och täppa till markporerna.

De efterföljande fyra 6-axlade harvsektionerna, med en effektiv pinndelning på 2,5 cm, myllar gödsel och insådd, luftar jord och grässvål och stimulerar gräsets bestockning.
Varje sektion är centerupphängd för optimal markanpassning som tidigare, men på Pneumaticstar Pro är sektionerna dessutom infästa i en parallellogram med hydraulisk nivå- och tryckutjämning. Detta möjliggör en mycket aggressiv bearbetning av vallen samtidigt som redskapet bibehåller en optimal markanpassning och bearbetar vallen likartat över hela arbetsbredden, även under svåra förhållanden. Tryckutjämningen ger dessutom redskapet en lugn och stadig gång, även vid höga arbetshastigheter.

Frösåmaskinen för luftassisterad hjälpsådd och insådd av vall eller fånggröda är densamma som på Pneumaticstar. Ett redskap som sedan början av 90-talet bevisat sin överlägsna precision och tillförlitlighet.

Bilder finns för nedladdning på www.lantmannenmaskin.se under Pressbilder för nedladdning.

För frågor, kontakta gärna Lars Scheltin, produktchef, Lantmännen Maskin AB, tel. 040 38 64 63.

Ladda ned filer här