Odlargrupp köper Lantmännen Solanums potatisförädling

Pressmeddelanden, 2009

PRESSMEDDELANDE 2009-09-01

Odlargrupp köper Lantmännen Solanums potatisförädling

Lantmännen Solanum har sålt förädlingsverksamheten för potatis till en grupp odlare. Kvar inom Lantmännen Solanum blir mottagning, lagring och sortering åt externa kunder.

Potatisförädlingen inom Lantmännen Solanum har på senare år vuxit till en allt större affär. Nu väljer Lantmännen att avyttra denna verksamhet. En grupp odlare har tecknat avtal med Lantmännen om att överta förädlingen från och med den 1 september.

– Försäljningen ligger helt i linje med koncernens strategi att fokusera på kärnverksamheten, det vill säga att bli smalare och vassare. Nu får potatisförädlingen ett antal engagerade, svenska odlare som ägare, och det känns mycket positivt, säger Thomas Bodén, styrelseordförande i Lantmännen.

Odlargruppen har bildat bolaget Solanum Odlarna i Kävlinge AB och säkrat finansieringen för fortsatt utveckling av verksamheten. Samtliga tretton medarbetare vid produktionsanläggningen i Kävlinge utanför Lund kommer att erbjudas fortsatt anställning.

Lantmännen Solanums potatisprodukter riktar sig mot både storhushåll och konsumenter och säljs under varumärkena Solanum respektive Alströmer.

– Marknaden för denna typ av förädlade potatisprodukter ökar konstant. Kunderna uppskattar att råvaran är svensk och att produkterna håller hög kvalitet, säger Reinhold Svensson, chef för affärsområdet Lantmännen Invest där Lantmännen Solanum ingår.

Lantmännen Solanum är ett av Sveriges ledande företag för uppsamling och vidareförädling av färska och kylda potatisprodukter. Vid företagets anläggning i Kävlinge finns norra Europas största potatislagerplats. Lantmännen fortsätter vara ägare för den verksamhet som inte rör förädling, det vill säga mottagning, lagring och sortering av potatis.

För ytterligare information kontakta gärna: Reinhold Svensson, vd Lantmännen Invest, tel. 0705-48 99 14 Håkan Olsson, potatisodlare och representant för köparna, tel. 0708-16 25 85 Malin Westling, stf presschef Lantmännen, tel. 076-76 87 017

Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Lantmännen ägs av cirka 40 000 svenska lantbrukare, har mer än 12 000 anställda, är verksamt i 19 länder och omsätter 42,9 miljarder kronor. Lantmännen har verksamhet i hela förädlingskedjan - från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.com och www.lantmannen.se