Ny chef för Lantmännen Energi

Pressmeddelanden, 2009

PRESSMEDDELANDE 2009-08-18

Ny chef för Lantmännen Energi

Monika Lekander har utsetts till divisionschef för Lantmännen Energi. Hon tillträder sin tjänst den 1 oktober och efterträder Joakim Säll som övergår till egen verksamhet.

Lantmännen har i dag presenterat en ny koncernstruktur som träder i kraft den 1 oktober. Organisationen kommer att bestå av fyra divisioner – lantbruk, maskin, livsmedel och energi – och medför förändringar inom koncernledningen.

Som en följd av denna omorganisation väljer Joakim Säll, Lantmännen Energis nuvarande affärsområdeschef, att gå vidare till egen verksamhet. Ny chef för Lantmännens division Energi blir Monika Lekander.

Monika Lekander är 56 år och civilingenjör med kompletterande studier i företagsekonomi och marknadsföring. Hon kommer närmast från en befattning som affärsområdeschef och vd för Svalöf Weibull inom Lantmännenkoncernen. Tidigare har Monika Lekander haft flera ledande befattningar inom Cambrex Corporation samt inom Bofors Nobel Kemi och Nobel Industrier.

För ytterligare information kontakta gärna: ? Joakim Säll, tel. 0738-15 52 01 ? Monika Lekander, tel. 070-606 61 91 ? Birgitta von Friesendorff, informationschef Lantmännen Energi, tel. 0706-38 91 96, birgitta.von.friesendorff@lantmannen.com Fakta/Lantmännen Energi Lantmännen Energi är ett av Sveriges ledande energibolag och har en nyckelroll i omställningen till förnybar energi. Våra produkter och tjänster utvecklas med omsorg om människa, miljö och maskin. Etanol, biodiesel, fjärrvärme, värmepellets, salix, smörjmedel, alkylatbensin samt drivmedels- och kreditkort är huvudaffärer. Varumärkena heter Aspen och Agrol.
Lantmännen Energi ingår i Lantmännen som är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Koncernen ägs av cirka 40 000 svenska lantbrukare, har drygt 12 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 42,9 miljarder kronor. Läs mer på www.lantmannen.com