Låt inte Sverige tappa täten inom förnybara drivmedel

Nyheter, 2009

PRESSMEDDELANDE 2009-03-18

Låt inte Sverige tappa täten inom förnybara drivmedel

– Många av förslagen i regeringens klimatproposition och energiproposition är otillräckliga. Följden blir att Sverige nu förlorar täten inom förnybara drivmedel, säger Joakim Säll, affärsområdeschef Lantmännen Energi.

På tisdagen la den svenska regeringen fram en klimatproposition och en energiproposition under det gemensamma namnet "En sammanhållen klimat- och energipolitik". Där föreslås att andelen förnybar energi ska vara minst 50 procent år 2020.
– Regeringens målsättning ligger bara en procentenhet över EU:s krav och är alldeles för låg med tanke på potentialen från bioenergi och vind samt behovet av att fasa ut den fossila energin, säger Joakim Säll.

Enligt energipropositionen ska andelen förnybar energi i transportsektorn vara minst 10 procent år 2020. Till år 2030 finns en ambition om att fordonsflottan bör vara oberoende av fossila bränslen.
– Det är anmärkningsvärt att regeringen nöjer sig med EU:s obligatoriska mål på 10 procent. Ambitionen om en helt fossilfri fordonspark 2030 blir knappast trovärdig om man inte siktar mot minst 20 procent förnybara drivmedel år 2020, säger Joakim Säll.

Redan i dag innehåller all bensin i Sverige 5 procent etanol. EU har gett klartecken till 10 procents etanolinblandning och i exempelvis Frankrike genomförs detta nu i april.
– Det borde vara lätt att fatta ett sådant klimatpositivt beslut även i Sverige. Därför välkomnar vi regeringens uttalade ambition att snabbt genomföra de möjligheter som ges i EU:s nya bränsledirektiv, säger Joakim Säll.

– Vi har sagt det förr och säger det igen: För att svenska företag ska våga satsa på utveckling och investering inom förnybar energi, behöver vi tydligare signaler från regeringen om att våra tjänster är efterfrågade och har förutsättningar att bli lönsamma. En sådan signal vore ett beslut om ökad låginblandning i bensin och diesel senast vid årsskiftet, säger Joakim Säll.För ytterligare information kontakta gärna: Joakim Säll, vd Lantmännen Agroetanol och affärsområdeschef Lantmännen Energi, tel. 0738-15 52 01 Erik Herland, näringspolitisk chef Lantmännen Energi, tel. 0705-81 82 39 Birgitta von Friesendorff, informationschef Lantmännen Energi, tel. 0706-38 91 96, birgitta.von.friesendorff@lantmannen.com Fakta/Lantmännen Energi Lantmännen Energi är ett av Sveriges ledande energibolag och har en nyckelroll i omställningen till förnybar energi. Våra produkter och tjänster utvecklas med omsorg om människa, miljö och maskin. Etanol, biodiesel, fjärrvärme, värmepellets, salix, smörjmedel, alkylatbensin samt drivmedels- och kreditkort är huvudaffärer. Varumärkena heter Aspen och Agrol.
Lantmännen Energi ingår i Lantmännen som är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Koncernen ägs av cirka 40 000 svenska lantbrukare, har drygt 12 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 42,9 miljarder kronor. Läs mer på www.lantmannen.com