Lantmännen satsar på mjölkproducenter i tuffa tider

Pressmeddelanden, 2009

PRESSMEDDELANDE 2009-06-03

Lantmännen satsar på mjölkproducenter i tuffa tider Nu lanserar Lantmännen Lantbruk Nötfor Vida, ett nytt och vidare fodersortiment till mjölkkor och ungdjur. Detta har utvecklats för att erbjuda lantbrukarna nya alternativ i det läge som svensk mjölkproduktion just nu befinner sig i.

Mjölkproduktionen har den lägsta lönsamheten på många år, och mjölkbönderna behöver finna nya vägar för att öka gårdens lönsamhet.
– Det är nödvändigt att pressa kostnader i alla led. Därför lanserar vi Nötfor Vida som ger lantbrukarna möjlighet att hitta nya lösningar för att få så låg foderkostnad som möjligt per kilo producerad mjölk, säger Micael Sundström, marknadschef Lantmännen Lantbruk.

Vida-sortimentet kompletterar och vidgar Lantmännen Lantbruks befintliga fodersortiment.
– De nya produkterna ger utrymme för alternativa lösningar på gårdarna, något som är extra viktigt i bistra tider, säger Micael Sundström.

Det nya sortimentet Nötfor Vida består av fem nya färdigfoder, tre koncentrat och en råvarumix, och fungerar bra både som en del i en foderstatslösning eller som hel foderstatslösning. Det är vad lantbrukaren vill uppnå med sin produktion som avgör hur Vida-sortimentet passar bäst att användas. Alla produkterna är utvecklade för att kunna pressa priset till kunden.

Läs mer om samtliga produkter i Nötfor Vida-sortimentet på www.lantmannen.se/lantbrukare under Foder/Produkter/Nöt

Vid frågor kontakta Micael Sundström, marknadschef, Lantmännen Lantbruk, telefon 070-518 60 25 Margaretha Helander, foderutvecklingschef, Lantmännen Lantbruk, telefon 070-652 09 50 Fakta/Lantmännen Lantbruk Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Lantmännen ägs av cirka 40 000 svenska lantbrukare, har mer än 12 000 anställda, är verksamt i 19 länder och omsätter 42,9 miljarder kronor. Lantmännen Lantbruk utvecklar och erbjuder produkter och tjänster, för växtodling, spannmåls- och animalieproduktion, som bidrar till att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Läs gärna mer på www.lantmannen.com och www.lantmannen.se