Lantmännen Lantbruk erbjuder goodwillersättning till odlare som har problem med vårraps Ritz

Pressmeddelanden, 2009

PRESSMEDDELANDE 2009-06-26

Lantmännen Lantbruk erbjuder goodwillersättning till odlare som har problem med vårraps Ritz Lantmännen Lantbruk har under maj och juni fått in många reklamationer på den nya vårrapssorten Ritz. Även om det inte handlar om något formellt fel på själva produkten väljer Lantmännen Lantbruk att erbjuda de drabbade kunderna en så kallad goodwillersättning.

I främst Östergötland och Mälardalen har ungefär 400 lantbrukare fått problem med uppkomsten på vårrapssorten Ritz.

– Det var besvärliga förutsättningar i området under sådden i april med mycket lite nederbörd, ovanligt höga dagstemperaturer i kombination med nattfrost, säger Micael Sundström, marknadschef på Lantmännen Lantbruk.

Ritz är en ny vårrapssort som Lantmännen Lantbruk började sälja i våras. Det har klarat alla analyser och tester. Det finns fält med Ritz i Östergötland och Mälardalen som klarat sig riktigt bra och på andra ställen i landet, till exempel Halland och Gotland, ser det också bra ut. Ändå har det visat sig bli problem under vissa förutsättningar.

– Inga av de analyser och kontroller som vi gjort efter det inträffade pekar på att det är ett produktfel, säger Micael Sundström.

Utan att ta ställning i ansvarsfrågan erbjuder Lantmännen Lantbruk ändå en goodwillersättning till de kunder som drabbats av problem med Ritz. Det gäller kunder som antingen sått om med nytt vårutsäde, valt att satsa vidare på ett fält som är svagare än normalt eller väljer att lägga sitt fält i träda fram till höstsådden.

– Sedan de första reklamationerna började komma in har vi jobbat hårt. Vi har besökt i stort sett alla drabbade kunder, satt igång kontroller och fört bra diskussioner med Frö- och Oljeväxtodlarna (SFO). Vi och SFO har enats och kommit fram till goodwillersättning för reklamationerna, säger Micael Sundström.

Vid frågor kontakta Micael Sundström, Marknadschef, Lantmännen Lantbruk, telefon 070-518 60 25 Arne Rantzow, chef för Lantmännen Lantbruk, telefon 070-327 78 79 Fakta/Lantmännen Lantbruk Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Lantmännen ägs av cirka 40 000 svenska lantbrukare, har mer än 12 000 anställda, är verksamt i 19 länder och omsätter 42,9 miljarder kronor. Lantmännen Lantbruk utvecklar och erbjuder produkter och tjänster, för växtodling, spannmåls- och animalieproduktion, som bidrar till att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Läs gärna mer på www.lantmannen.com och www.lantmannen.se/lantbrukare