Lantmännen inleder internationellt samarbete kring potatis

Pressmeddelanden, 2009

PRESSMEDDELANDE 2009-02-09

Lantmännen inleder internationellt samarbete kring potatis Lantmännen Lantbruk och holländska Agrico har bildat det gemensamma bolaget Agrico Nordic för produktion och marknadsföring av potatisutsäde i Sverige. Agrico är sedan tidigare leverantör av potatisutsäde till Lantmännen. Nu görs en gemensam satsning på potatis i Sverige, vilket tryggar framtida tillgång på utsäde av hög kvalitet.

Agrico är ett av Europas största företag i potatisbranschen och verksamt inom förädling, produktion och försäljning av potatisutsäde och potatis. Det nybildade bolaget Agrico Nordic kommer att ha 3– 4 medarbetare, och ägs till 51 procent av Agrico och till 49 procent av Lantmännen Lantbruk. Agrico Nordic kommer att ha fokus på hela potatismarknaden och på marknadsföring av potatissorter hela vägen till konsument.

Lantmännen Lantbruk tar hand om försäljningen av potatisutsäde till sina medlemmar via sin rikstäckande försäljningsorganisation. Agrico Nordic tar hand om all övrig försäljning.
– Genom att bilda bolag tillsammans med Agrico får vi spetskompetens inom förädling, produktion och försäljning av potatisutsäde. Det stärker vår position på den svenska marknaden, säger Micael Sundström, marknadschef Lantmännen Lantbruk.

Lantmännen Lantbruk har idag egen produktion av potatisutsäde. Denna kommer att förändras och verksamheten kommer framöver att ligga inom Agrico Nordic. Utsädet ska uppförökas och produceras enligt samma princip som idag, men miniknölar kommer att köpas in. All odling i fält sker i svensk jord, Agrico Nordic planerar att fördjupa samarbetet med duktiga odlare som tar hand om produktionen i fält. Målet är att öka utsädesodlingen i Sverige eftersom här finns goda förutsättningar för att ta fram utsäde av bra kvalitet.

Lantmännen väljer att bilda bolag med en stark partner som Agrico för att även framöver vara säkra på att kunna erbjuda svenskproducerat potatisutsäde av hög kvalitet och till bra pris.
– Samarbetet med Agrico, tillsammans med förändringarna inom produktionen, ger oss stora kostnadsreduceringar som är nödvändiga för att vara konkurrenskraftiga även på sikt, säger Micael Sundström.

– Vi möter många potatis- och utsädesodlare som kunder hos oss. Att ha ett förstklassigt potatisutsäde i produktportföljen stärker oss i arbetet med att vara lantbrukarens bästa affärspartner, fortsätter han.

Vid frågor kontakta Micael Sundström, marknadschef Lantmännen Lantbruk, telefon 070-518 60 25 Lennart Johnson, tf chef växtodlingsdivisionen Lantmännen Lantbruk, telefon 070-576 18 88

Fakta/Coöperatie Agrico UA Coöperatie Agrico UA är ett holländskt kooperativ med cirka 1 000 medlemmar, som producerar, klassificerar och lagrar potatis. Agricos kärnverksamhet är förädling, produktion och försäljning av potatisutsäde och potatis. I Holland producerar Agrico 330 000 ton utsädespotatis och 375 000 ton potatis inklusive ekologisk potatis. Coöperatie Agrico UA har ca 100 medarbetare och en omsättning på € 193 miljoner. Agrico-koncernen är verksam i Holland, Skottland, Frankrike, Kanada, Polen, Italien och Bulgarien, och har även 70 agenter över hela världen samt exporterar utsäde till 80 länder världen över.
Fakta/Lantmännen Lantbruk Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Lantmännen ägs av 42 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 36 miljarder kronor. Lantmännen Lantbruk utvecklar och erbjuder produkter och tjänster, för växtodling, spannmåls- och animalieproduktion, som bidrar till att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Läs gärna mer på www.lantmannen.com