Lantmännen ger ut förlagsandelar för medlemmar och anställda

Pressmeddelanden, 2009

PRESSMEDDELANDE 2009-04-03

Lantmännen ger ut förlagsandelar för medlemmar och anställda

Finansinspektionen har den 2 april 2009 godkänt Lantmännens erbjudande om att ge ut förlagsandelar till sina cirka 50 000 ägare och anställda. Emissionen av förlagsandelar är ett sätt att utveckla Lantmännens ägarmodell.

– Arbetet med att utveckla ägarmodellen har pågått under flera år och från medlemmarna har vi fått tydliga signaler om att man vill ha möjligheter att öka det individuella ägandet i Lantmännen, säger Lantmännens vice ordförande Bengt-Olov Gunnarson.

Erbjudandet om förlagsandelar är maximerat till 500 MSEK och erbjuds i poster om 10 000 SEK. Utdelningen baseras på Lantmännens resultat och det allmänna ränteläget. Teckningstiden är mellan den 29 april och 13 maj 2009.

– Att ge ut förlagsandelar är ett sätt att utveckla ägarmodellen och möjligheten att handla med emissionskapital är ett annat, avslutar Bengt-Olov Gunnarson.

Erbjudandet gäller primärt Lantmännens medlemmar. Även anställda i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Lettland, Polen, England, Tyskland och Belgien omfattas av erbjudandet. På andrahandsmarknaden kommer förlagsandelarna att vara fritt överlåtbara.

Nordea Bank AB (publ) är finansiell rådgivare och emissionsinstitut. Roschier Advokatbyrå AB är juridisk rådgivare.

Prospektet finns tillgängligt på http://www.lantmannen.com/sv/Lantmannen-COM/Agare-- Medlem/Forlagsandelar/

För frågor kontakta gärna: Vice ordförande Bengt-Olov Gunnarson 070-577 05 86 Finanschef Lantmännen Olof Wogén 0702-271 483 Malin Westling, presschef 076-768 70 17

Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Lantmännen ägs av cirka 40 000 svenska lantbrukare, har mer än 12 000 anställda, är verksamt i 19 länder och omsätter 42,9 miljarder kronor. Lantmännen har verksamhet i hela förädlingskedjan - från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.com och www.lantmannen.se