Lantmännen Fastigheter hyr ut drygt 19 000 kvm

Pressmeddelanden, 2009

PRESSMEDDELANDE 2009-06-22

Lantmännen Fastigheter hyr ut drygt 19 000 kvm

Det nybildade fastighetsbolaget Lantmännen Fastigheter har under året hyrt ut 19 447 kvm till externa hyresgäster. De uthyrda lokalerna ligger bland annat i Stockholm, Halmstad och Norrköping.

Lantmännen Fastigheter är ett nytt fastighetsbolag där Lantmännen samlat sitt omfattande fastighetsinnehav. Under året har 19 447 kvm hyrts ut till externa hyresgäster. Bland hyresgästerna finns SVT som hyr 4 400 kvm i Värtan i Stockholm, Micropol Fiberoptic som hyr 2 000 kvm i Halmstad, A. Cargo Resurs AB som hyr 1 750 kvm i Norrköping, Mariebergs Bil som hyr 981 kvm i Örebro samt Cramo som hyr 840 kvm i Kristinehamn

Lantmännen Fastigheter äger cirka 500 fastigheter på 200 orter i Sverige. Lokalerna motsvarar en sammanlagd yta på 1 500 000 kvm. Fastigheterna är kommersiella lokaler som används som kontor, butiker, verkstäder, produktionslokaler och lager. Lantmännen Fastigheter hyr ut en tredjedel av lokalerna till externa hyresgäster.

För frågor kontakta gärna: Mikael Nicander, vd Lantmännen Fastigheter, tel. 0708-703591 Malin Westling, stf presschef, tel. 076-76 87 017

Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Lantmännen ägs av cirka 40 000 svenska lantbrukare, har mer än 12 000 anställda, är verksamt i 19 länder och omsätter 42,9 miljarder kronor. Lantmännen har verksamhet i hela förädlingskedjan - från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.com och www.lantmannen.se