Lantmännen Doggy investerar och utökar produktionen

Pressmeddelanden, 2009

PRESSMEDDELANDE 2009-09-16

Lantmännen Doggy investerar och utökar produktionen

Lantmännen Doggy investerar 65 miljoner kronor för att utöka produktionen av hund- och kattmatsprodukter i Tetra Recart förpackningar från Tetra Pak. Detta för att möta kundernas ökade efterfrågan på produkterna inom varumärkena Mjau och Doggy.

Sedan 2005 har Lantmännen Doggy producerat hund- och kattmat i Tetra Recart förpackningar. Tetra Recart är världens första kartongbaserade förpackning, speciellt utformad för livsmedelsprodukter som traditionellt sett förpackats i konservburkar och glasburkar, till exempel bönor, tomater och soppor. Tetra Recart är baserad på FSC*-certifierad kartong.

– Redan från start visade våra kunder uppskattning för den nya förpackningen, inte minst eftersom den är mer miljöanpassad än konservburken. Vi arbetar aktivt med att minska vår miljöpåverkan, och denna förpackning ligger i linje med vårt arbete inom det området. Efterfrågan på våra produkter har nu ökat både i Sverige, Tyskland och Ryssland och det gör att vi investerar 65 miljoner kronor i en utbyggnad av vår anläggning, säger Hans Nilsson, vd för Lantmännen Doggy.

I och med utbyggnaden, som beräknas tas i bruk under våren 2010, kommer produktionen att tredubblas.

För frågor kontakta gärna: Hans Nilsson, vd Lantmännen Doggy, tel: 0709-34 75 00 Malin Westling, stf presschef Lantmännen, tel: 076-76 87 017

* Forest Stewardship Council Det FSC-certifierade skogbruket i Sverige tar hänsyn till miljön, lokalbefolkningen, urbefolkningar och arbetarrättigheter. I Sverige är cirka hälften av skogsmarken, eller drygt 10 miljoner hektar, FSC-certifierad. Bland markägarna finns de stora skogsbolagen, några av Svenska kyrkans stift, kommuner och många mindre markägare.Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Lantmännen ägs av cirka 40 000 svenska lantbrukare, har mer än 12 000 anställda, är verksamt i 19 länder och omsätter 42,9 miljarder kronor. Lantmännen har verksamhet i hela förädlingskedjan - från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.com och www.lantmannen.se