Försäljningsprocess för IT-företaget Conagri inleds

Pressmeddelanden, 2009

PRESSMEDDELANDE 2009-09-02

Försäljningsprocess för IT-företaget Conagri inleds

Lantmännen och Scan har beslutat att inleda en försäljningsprocess för det gemensamt ägda IS/IT-bolaget Conagri. Beslutet innebär att en extern part kommer att erbjudas nytt huvudmannaskap. Den blivande ägaren får därmed ta samlat ansvar för hela Conagris verksamhet, inklusive de tjänster som idag levereras till externa kunder.

Beslutet om att avyttra Conagri är främst påkallat av att Lantmännens behov av IS/IT tjänster har förändrats. Samtidigt är det viktigt att Conagris verksamhet kan fortsätta under ett samlat ansvar.

– Vi är överens om att detta är ett naturligt steg i och med att våra behov av IS/IT-tjänster har ändrats. För Lantmännens del är det bland annat de senaste årens internationalisering som ställer nya krav på support i våra 19 länder, säger Stefan Hasselgren, CIO på Lantmännen.

Conagri startades 1987 och ägs gemensamt av Lantmännen med 51 % och Scan med 49 %. Företaget levererar både drifttjänster, förvaltning, utveckling samt ERP affärsutveckling. Lantmännen är idag Conagris största uppdragsgivare. Scan står för en fjärdedel av uppdragen och en mindre del av uppdragen kommer från helt externa kunder.

– Scan ser positivt på det här och har definierat vissa kärnvärden som vi vill ha tillgodosedda även i framtiden. Därför är det viktigt att vår IT-leverantör har tillräckligt stor volym, säger Jerker Wetterteg, Ekonomidirektör på Scan.

Målsättningen är att ett avtal kan tecknas med en tredje part så snart som möjligt. Lantmännen och Scan räknar med att ett avtal om övertagande av Conagri ska vara tecknat senast 1 januari 2010.

För frågor kontakta gärna: Stefan Hasselgren, CIO, Lantmännen, tel. +46 70 540 25 26 Jerker Wetterteg, Ekonomidirektör, Scan AB, tel. +46 511-252 53

Fakta Conagri: Conagri är ett IS/IT serviceföretag som levererar både drifttjänster, förvaltning, utveckling samt ERP affärsutveckling. Conagri ägs till 51 % av Lantmännen ek för samt 49 % av Scan AB. Conagri har 180 anställda med huvudsaklig placering i Skara och Malmö. Omsättningen uppgick 2008 till 218 MSEK.

Fakta Scan AB Scan AB ingår i koncernen HK Scan som är ett av norra Europas största livsmedelsföretag inom kött, charkuterivaror och färdigmat. Scan AB omsätter 10 Mdr SEK och har 3 000 medarbetare. HK Scan-koncernen har 10 000 medarbetare och en omsättning som uppgår till 20 Mdr SEK.


Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är AXA, Kungsörnen, Start, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Lantmännen ägs av cirka 40 000 svenska lantbrukare, har mer än 12 000 anställda, är verksamt i 19 länder och omsätter 42,9 miljarder kronor. Lantmännen har verksamhet i hela förädlingskedjan - från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.com och www.lantmannen.se