Cerall godkänt i Storbritannien

Pressmeddelanden, 2009

PRESSMEDDELANDE 2009-07-07

Cerall godkänt i Storbritannien Lantmännen Lantbruks biologiska betningsmedel Cerall har i juni blivit godkänt i Storbritannien, en stor och viktig lantbruksmarknad i Europa. Cerall är en miljövänlig behandlingsmetod för utsäde som förenar goda effekter på sjukdomar med hög skörd.

Godkännandet innefattar hela Storbritannien, det vill säga England, Skottland, Wales och Nordirland.

Cerall är en vattenbaserad formulering av den naturligt förekommande jordbakterien Pseudomonas chlororaphis. Cerall används för att behandla vete, råg och rågvete mot olika utsädesburna sjukdomar. Samma bakterie ingår i produkten Cedomon som använts framgångsrikt under många år för behandling av utsädesburna växtsjukdomar i korn och havre.

Ansökan lämnades in till den brittiska myndigheten CRD (Chemical Regulation Directorate) i september 2006 och godkännandet kom nu i juni 2009. Att finnas på den brittiska marknaden är strategiskt viktigt för Cerall.
– För oss är detta ett viktigt godkännande som ökar trovärdigheten ytterligare för Cerall, eftersom CRD anses vara en av de främsta myndigheterna inom EU och de är mycket noggranna vid bedömningen inför nya registreringar. Dessutom har Storbritannien en stor lantbruksareal, så godkännandet öppnar även nya marknadsmöjligheter för produkten, säger Peter Annas, vd Lantmännen BioAgri AB.

Biologiskt behandlat utsäde innebär att inga främmande ämnen eller substanser tillförs naturen, vilket medför att lantbrukarna vid användning av utsädet varken behöver känna oro för miljön eller för sin egen hälsa.

Cerall är sedan tidigare godkänt i Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Österrike, Schweiz, Litauen, Frankrike, Nederländerna och Belgien. Produkten är därmed godkänd i elva av Europas länder.

För ytterligare information kontakta Peter Annas, vd Lantmännen BioAgri AB, telefon 070-699 03 65 Christian Thaning, produktchef Lantmännen BioAgri AB, telefon 070-626 31 47

Mer information om Cerall och Lantmännen BioAgri AB finns på www.bioagri.seFakta/Lantmännen Lantbruk Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Lantmännen ägs av cirka 40 000 svenska lantbrukare, har mer än 12 000 anställda, är verksamt i 19 länder och omsätter 42,9 miljarder kronor. Lantmännen Lantbruk utvecklar och erbjuder produkter och tjänster, för växtodling, spannmåls- och animalieproduktion, som bidrar till att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Läs gärna mer på www.lantmannen.com och www.lantmannen.se/lantbrukare