Anitra Steen invald i styrelsen för Lantmännen

Pressmeddelanden, 2009

PRESSMEDDELANDE 2009-04-28

Anitra Steen invald i styrelsen för Lantmännen

Lantmännens föreningsstämma beslutade vid sitt möte i Stockholm idag att välja in Anitra Steen som ny ledamot i Lantmännens koncernstyrelse.

Stämman beslutade på förslag från valberedningen att välja in Anitra Steen i Lantmännens styrelse. Anitra Steen har en lång erfarenhet från såväl ledningsfunktion som styrelseuppdrag i stora företag och organisationer och har ett brett nätverk - kompetenser som stämman bedömer att Lantmännens styrelse kommer att ha stor nytta av.

– Jag är väldigt glad över det nya uppdraget som ledamot i Lantmännens styrelse. Lantmännen är ett mycket intressant företag som bedriver verksamheter i hela kedjan från producent till konsument, säger Anitra Steen.

Den nya styrelsen i Lantmännen består av Thomas Bodén, Bengt-Olov Gunnarson, Paul Bergqvist, Birgitta Carlander, Nils Lundberg, Thomas Magnusson, Björn Wallin, Hans Wallemyr, Anitra Steen, vd Per Strömberg och personalrepresentanter. Anitra Steen är född 1949. Hon har en fil kand. med beteende- och samhällsvetenskaplig inriktning. Övriga uppdrag är bl. a. Lagena Distribution AB, SAS, Södersjukhuset, Svensk Handel och Kungsträdgården Park & Evenemang AB. Vidare är Anitra Steen ledamot av ingenjörsvetenskapsakademin och sitter i Studieförbundet Näringsliv och Samhälles förtroenderåd.

För frågor kontakta gärna: Thomas Bodén, styrelseordförande Lantmännen, tel.0705-44 66 09 Malin Westling, stf presschef, tel. 076-76 87 017Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Lantmännen ägs av cirka 40 000 svenska lantbrukare, har mer än 12 000 anställda, är verksamt i 19 länder och omsätter 42,9 miljarder kronor. Lantmännen har verksamhet i hela förädlingskedjan - från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.com och www.lantmannen.se