Regeringens tullpolitik slår mot nya biodrivmedel

Nyheter, 2008

PRESSMEDDELANDE 2008-10-14

Regeringens tullpolitik slår mot nya biodrivmedel

Förändrade tullvillkor för etanol slår mot dagens etanolproduktion såväl i Sverige och EU som i många u-länder. Också utvecklingen av andra generationens biodrivmedel, som baseras på skogsråvara, avstannar. Dessa slutsatser presenterades av EU-kommissionen vid ett rundabordssamtal i Bryssel i förra veckan.

Den svenska regeringens planer på att ändra tullvillkoren för etanol försämrar förutsättningarna för både dagens och morgondagens biodrivmedel. Denna slutsats redovisades av EU-kommissionen vid ett rundabordssamtal i Bryssel i förra veckan. Vid arrangemanget deltog representanter för etanolproducerande länder i Afrika och Latinamerika, Stockholm Environmental Institute, LRF samt etanolproducenterna Lantmännen Energi och Sekab.

- Ett förändrat tullregelverk får långtgående konsekvenser. Det blev helt uppenbart under samtalet, säger Joakim Säll, affärsområdeschef Lantmännen Energi.

Andra generationens biodrivmedel baseras på skogsråvara, och många har stor tilltro till dessa alternativ. Men om dagens etanoltull sänks med 60 procent, kommer dessa drivmedel inte alls att produceras inom EU år 2020, enligt EU-kommissionens beräkningar. Om tullen minskar med 20 procent, kommer produktionen att minska med 30 procent.

- Kommissionens beräkningar visar tydligt att ett stabilt tullregelverk behövs under en uppbyggnadsperiod. Det dröjer innan europeisk etanol kan konkurrera ekonomiskt med brasiliansk etanol, säger Alarik Sandrup, energi- och klimatpolitisk expert LRF.

Ännu en negativ konsekvens av regeringens förslag är att etanol från u-länder får svårt att hävda sig. Dessa länders etanolproduktion befinner sig i en utvecklingsfas och har i dag gynnsamma handelsavtal med EU. Med försämrade villkor kommer etanol från dessa länder inte att kunna konkurrera med brasiliansk lågprisetanol.

– Om regeringens planer blir verklighet, riskerar vi att bli helt beroende av etanolimport från Brasilien. Samtidigt avstannar den redan tröga kommersiella utvecklingen av andra generationens biodrivmedel. Frågan är om regeringen är medveten om dessa konsekvenser, säger Joakim Säll.

För ytterligare information kontakta gärna: Joakim Säll, affärsområdeschef Lantmännen Energi och vd Lantmännen Agroetanol, tel: 0738-15 52 01 Erik Herland, näringspolitisk chef Lantmännen Energi, tel. 0705-81 82 39 Alarik Sandrup, energi- och klimatpolitisk expert LRF, tel. 070-602 87 80 Läs mer på www.lantmannen.com och www.lrf.se.