Lantmännen uppvisar god resultatutveckling

Nyheter, 2008

PRESSMEDDELANDE 2008-07-30

Lantmännen uppvisar god resultatutveckling

Lantmännens nettoomsättning under perioden januari till juni 2008 uppgick till 21 599 miljoner kronor (17 119) en ökning med 26 procent. Resultat efter finansnetto uppgick till 849 miljoner kronor (354). Justerat för jämförelsestörande poster uppgick resultat efter finansnetto till 437 miljoner kronor (163).

De ökade priserna på spannmål, vilket påverkar ett flertal av koncernens affärsområden, utgör en viktig förklaring till den kraftiga omsättningsökningen. Samtidigt har volymerna ökat kraftigt inom Lantmännen Lantbruk, maskinverksamheten och Lantmännen Energi. Inom Lantmännen Lantbruk ökade nettoomsättningen med 63 procent och uppgick till 6 890 mkr (4 221). Sålda volymer spannmål och insatsvaror till växtodling har ökat kraftigt och prisökningen på spannmål och foder har påverkat nettoomsättningen positivt.

Lantmännen fortsätter att visa en god resultatutveckling inom maskinverksamheten och Lantmännen Lantbruk. I koncernens livsmedelsverksamhet utmärker sig Lantmännen Cerealia, frysbrödsproduktionen inom Lantmännen Unibake och Lantmännen Kronfågel positivt. - Koncernens fortsatta ökade resultat visar att vi är på rätt väg, och både omsättning och lönsamhet går i rätt riktning. Den starka lantbrukskonjunkturen är en given bidragande faktor men även våra lagda strategier visar positiva effekter, både ekonomiska och kvalitetsmässiga, säger Per Strömberg vd och koncernchef för Lantmännen.

Viktiga händelser är bland annat försäljningen av Granngården som genomförs efter periodens utgång. Detta är ett exempel på arbetet mot ett smalare och mer fokuserat Lantmännen. När det gäller investeringar under första halvåret 2008 är Lantmännen Unibakes förvärv av Euro-bake i USA, Baco i Finland samt Eurobuns i Storbritannien viktiga och stärker Lantmännen i den pågående konsolideringen av marknaden för fryst bröd. Lantmännen har även förvärvat en minoritetspost av aktierna i Bosarpkyckling AB. Bosarpkyckling AB är Sveriges enda producent av ekologiska kycklingprodukter. Inom Lantmännen bildades i början av året ett nytt affärsområde, Lantmännen Cerealia, genom att de tidigare affärsområdena Lantmännen Axa och Lantmännen Mills slogs samman.
- Sammantaget råder det ingen tvekan om att Lantmännen fortsätter sin resa mot ett mer fokuserat och konkurrenskraftigt företag, avslutar Per Strömberg.

För frågor kontakta gärna: Per Strömberg, vd och koncernchef Lantmännen, tel: 0703-85 11 91 Carl-Axel Westlund, ekonomi- och finansdirektör Lantmännen, tel: 0705-55 42 54 Delårsrapporten finns på: www.lantmannen.com/ Om koncernen/ Publikationer/ Ekonomisk infoFakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Bageri Skogaholm, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 42 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 36 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.com