Lantmännen tar ett helhetsgrepp kring Bra Mat

Nyheter, 2008

PRESSMEDDELANDE 2008-11-05

Lantmännen tar ett helhetsgrepp kring Bra mat

Lantmännen tar nu ett gemensamt grepp för alla koncernens varumärken och jobbar med hållbar utveckling i alla led, från lantbrukarnas jord till konsumentens bord. I samband med detta ska konsumenter lättare känna igen Lantmännens varumärken, som bland andra Axa, Kungsörnen och Kronfågel. Alla produkter kommer att märkas med Lantmännens symbol, den gröna grodden.

– Vår ambition är att konsumenter ska känna igen och känna sig trygga med mat som kommer från oss och vi går nu ut med en kampanj. Vi i koncernen vill ta ett helhetsansvar för hela kedjan i livsmedelsproduktionen. Grodden är en garant för hållbart producerad mat, säger Per Strömberg vd och koncernchef för Lantmännen.

Producerar säker, sund och god mat För svenska folket är Lantmännen mest känt för sina ägare, 40 000 svenska lantbrukare. Men Lantmännen är även en av Nordens största livsmedelsproducenter. Ett livsmedelsföretag som arbetar i hela kedjan från lantbruk, förädling av råvaror till att de i slutet av kedjan hamnar på konsumenternas bord, från jord till bord. En av Lantmännens viktigaste uppgifter är att producera sund och säker mat utan att konsumenten ska behöva göra avkall på matglädje. Genom inflytande över hela kedjan inom jordbruket tar Lantmännen ansvar för produktens ursprung, innehåll och kvalitet.

Utöver arbetet med produkternas kvalitet och innehåll arbetar man även med att minska deras miljöpåverkan. Med Bra mat menar Lantmännen mat som konsumenten kan känna sig trygg med. Mat som är ansvarsfullt producerad och framtagen på ett hållbart sätt. Bra mat är resultatet av en ambition att ta ett helhetsansvar från jord till bord.

Kontroll över produktionskedjan ger trygghet för våra konsumenter Lantmännen jobbar kontinuerligt med att möta de allt högre kraven som ställs på verksamheten från såväl samhälle som konsument. Kontroll genom hela produktionskedjan och ett stort utbud av varumärken gör det enklare för konsumenten att göra trygga och medvetna val.

– Vi vill starta en dialog med våra konsumenter om vad som faktiskt är bra mat. För oss på Lantmännen är Bra mat, trygg mat, och mat som är hälsosam, tillgänglig och ger njutning, säger Madelaine Hellqvist chef för varumärken och marknadskommunikation på Lantmännen. Bra mat är resultatet av det ansvarsfulla arbete vi gör varje dag, då vi arbetar med hållbar utveckling i alla led.

För konsumenter är kontroll genom hela produktionskedjan en viktig fråga. Varan på hyllan i mataffären är mer än bara en produkt för en konsument. Det handlar till lika stor del om hur den har producerats och vad företaget som producerar varan står för.

Bilder finns på: http://www.lantmannen.com/sv/Lantmannen-COM/Press--Media/Bildbank/

För mer information: Madelaine Hellqvist, chef för varumärke och marknadskommunikation på Lantmännen Telefon: 070-5589780, madelaine.hellqvist@lantmannen.com

Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Bageri Skogaholm, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Lantmännen ägs av 42 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 36 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.com