Lantmännen säljer färskbrödsverksamheten i Sverige till Fazer

Nyheter, 2008

PRESSMEDDELANDE 2008-10-14

Lantmännen säljer färskbrödsverksamheten i Sverige till Fazer Lantmännen säljer Lantmännen Färskbröd i Sverige. Ny ägare blir Fazer. Som ett led i Lantmännens strategi att skapa ett fokuserat och lönsamt företag har Lantmännen beslutat att avyttra koncernens färskbrödsverksamhet i Sverige. I koncernens samlade produktportfölj har verksamheterna indelats i tre områden: satsningsområden inom kärnverksamheten, övrig kärnverksamhet samt avyttringsområden. Lantmännen Unibake är ett av satsningsområdena inom Lantmännenkoncernen. Inom Lantmännen Unibake är fokusområdet fryst bröd, till exempel butiksgräddade produkter, korv- och hamburgerbröd och wienerbröd. Lantmännen Unibakes ambition är att leda en europeisk konsolidering av fryst bröd genom förvärv och allianser. - Färskbrödsverksamheten i Sverige ligger därmed inte inom satsningsområdet och därför har Lantmännen beslutat att avyttra verksamheten, säger Per Strömberg, vd för Lantmännen. Lantmännen Färskbröd i Sverige, säljer sina produkter huvudsakligen under varumärket Bageri Skogaholm. 2006 initierades ett "turn around"-projekt som slagit väl ut. – Lantmännen anser nu färskbrödsverksamheten så stabil att vi väljer att sälja den till en ägare som har färskbröd som sin kärnverksamhet och som har andra möjligheter att utveckla företaget i Sverige än vi har. Det vore inte rätt mot anställda, kunder eller leverantörer att behålla verksamheten i Sverige utan att lägga rätt resurser på den, säger Thomas Bodén, styrelseordförande i Lantmännen. - Genom förvärvet blir Fazer nummer två på den svenska brödmarknaden. Tack vare de båda bolagens starka position uppnår vi, utöver ett bredare sortiment, en rad synergier inom framförallt distribution. Nu kan vi ta vara på potentialen i Lantmännen Färskbröds verksamhet och ge Skogaholmsvarumärket och de övriga brödsorterna bästa möjliga framtidsutsikter, betonar Fazers koncernchef Karsten Slotte. - Jag vill passa på att tacka alla medarbetare inom färskbröd i Sverige som på ett målmedvetet sätt gjort ett fantastiskt arbete, inte minst under det senaste året. Det känns dessutom tryggt att Fazer med sin erfarenhet inom området blir ny ägare till verksamheten, säger Lantmännens vd och koncernchef Per Strömberg. Övertagandet beräknas ske tidigast november efter att Konkurrensverket gett sitt godkännande av affären.
För frågor kontakta gärna: Per Strömberg, vd och koncernchef Lantmännen, tel: +46 703 85 11 91 Thomas Bodén, ordförande Lantmännen, tel: +46 705 44 66 09

Fakta/Fazer-koncernen Fazer-koncernen erbjuder måltidstjänster, konfektyr- och bageriprodukter och har affärsverksamhet i åtta länder. Sverige är Fazers andra hemmamarknad och målsättningen är att kraftigt utveckla affärsverksamheten här. Totalt har Fazer idag ca 2 300 anställda och en omsättning på ca 2,2 miljarder kronor i Sverige. www.fazer.fi

Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Lantmännen ägs av 42 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 36 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.com