Lantmännen först med att beräkna fodrets klimatpåverkan

Nyheter, 2008

PRESSMEDDELANDE 2008-10-21

Lantmännen först med att beräkna fodrets klimatpåverkan Nu lanserar Lantmännen Lantbruk beräknat klimatvärde för sina foder. Klimatberäkning är starkt efterfrågad i hela livsmedelsbranschen, och genom att fodrets klimatpåverkan nu kan beräknas öppnas också möjligheten för livsmedelsbolagen att i förlängningen klimatmärka animaliska livsmedel.

Lantbruket har liksom övriga näringar ett ansvar att arbeta med sin miljöpåverkan.
– Klimatberäkningen ger lantbrukarna fakta inför sina val av foderprodukter, och det ger dem möjlighet att argumentera för sin produktion, säger Margareta Helander, foderutvecklingschef Lantmännen Lantbruk.

Kunskapen om råvarornas och fodrens klimatpåverkan ger Lantmännen Lantbruk ett verktyg att styra foderutvecklingen mot mer klimatsmarta produkter. – Med klimatvärdet har vi ett redskap som kan visa var åtgärder kan sättas in för att minska koldioxidutsläppen. Vårt beräknade klimatvärde ger lantbrukaren, och i förlängningen livsmedelsbolagen, möjlighet att göra bra val och påverka sin produktion. Slutligen handlar det om att konsumenterna ska kunna välja, säger Margareta Helander.

I november införs beräknat klimatvärde för alla Lantmännen Lantbruks foder.

Vad är Lantmännen Lantbruks beräknade klimatvärde? Klimatvärdet anger utsläppen av växthusgaser, uttryckt som koldioxidekvivalenter*. Av det totala utsläppet av växthusgaser, per kilo foder, uppstår huvudparten vid odling. Det kan vara tio gånger större än bidraget från transport. Tillverkning står för en mindre andel av det totala utsläppet i form av den energi som används inom fabrikerna för att transportera råvaror, blanda, ångbehandla blandningar, pelletera, kyla, samt lagra råvarorna. Det slutliga klimatvärdet bestäms av utsläppen varje råvara orsakar i hela ledet och hur stor dess andel är i fodret. Det beräknade klimatvärdet anges i antal gram koldioxidekvivalenter per kilo foder i innehållförteckningen på Lantmännen Lantbruks produktblad.

* Ekvivalenter är det värde man får när andra växthusgaser räknats om till koldioxid för att bli jämförbara.

Träffa oss på Elmia Lantbruk Lantmännen Lantbruk presenterar sin nyhet med beräknat klimatvärde för foder på mässan Elmia Lantbruk Djur & Inomgård som äger rum den 22–25 oktober i Jönköping. I Lantmännens monter, B05:14, finns Michael Murphy, Agr Dr och produktutvecklare foder, på plats den 22 och 23 oktober och svarar gärna på frågor om klimatberäkningen.

Vid frågor kontakta Margareta Helander, foderutvecklingschef Lantmännen Lantbruk, telefon 070-652 09 50 Michael Murphy, produktutvecklare foder, Lantmännen Lantbruk, telefon 070-207 29 14 Fakta/Lantmännen Lantbruk Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Lantmännen ägs av 42 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 36 miljarder kronor. Lantmännen Lantbruk utvecklar och erbjuder produkter och tjänster, för växtodling, spannmåls- och animalieproduktion, som bidrar till att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Läs gärna mer på www.lantmannen.com