Lantmännen Doggy - kedjornas favorit

Nyheter, 2008

PRESSMEDDELANDE 2008-08-29

Lantmännen Doggy - kedjornas favorit

I år toppar företaget Lantmännen Doggy Kedjebarometern, den årliga undersökning som bygger på hur dagligvaruhandelns inköpare och kategoriansvariga uppfattar sina leverantörer. En intressant placering, med tanke på att bolaget placerade sig på 67:e plats 2007, och 75:e 2006.

I årets undersökning har Lantmännen Doggy placerats sig som etta inom dagligvaruhandeln totalt . Totalt är det 90 leverantörer, inom femton kategorier som har bedömts, vilket gör att det är lite drygt 100 företag som har ingått i undersökningen.

- Vi är naturligtvis stolta och mycket glada över detta överraskande resultat, som bekräftar att vi gör mycket rätt, säger Hans Nilsson, vd på Lantmännen Doggy.

- Vi har en hög ambitionsnivå, med tex mål på 99% leveranssäkerhet, och vill dessutom driva och utveckla kategorin och vår gemensamma affär, med ökad lönsamhet för både oss och våra kunder säger Marika Wärff, affärsområdeschef för dagligvaruhandeln på Lantmännen Doggy.

Flera olika faktorer har lett till framgången och toppnoteringen. Lyckade nylanseringar, verktyg som gett handeln möjlighet att öka lönsamheten samt duktiga säljare med en förbättrad inställning.

Lantmännen Doggy har även under året lanserat hundfodret Doggy Professional, som tidigare var reserverat för fackhandeln och det har uppskattas av kedjorna.

Kedjebarometern Kedjebarometern görs av Sales Partner Group, SPG, som är ett företag som levererar säljstödjande tjänster till detaljhandelns leverantörer. Syftet är att kartlägga fakta om hur leverantörerna till dagligvaruhandeln uppfattas av sina kunder i kedjor och butiker.
Undersökningen bygger på en digital enkät med tre typer av frågor, dels hur leverantörernas KAM ( kundansvarig) har presterat under året, dels hur leverantörens aktiviteter mot butik har fungerat ( leveranssäkerhet, säljkår, plock mm) samt hur leverantörens affärsstödjande aktiviteter har uppfattats ( företagets varumärkesaktiviteter, lanseringar samt förmåga att utveckla kategorin). Dessa frågor, som är 11 till antalet, skall bedömas på en sjugradig skala där 1 är mycket dåligt och 7 är mycket bra.

För frågor kontakta gärna: Hans Nilsson, vd på Lantmännen Doggy 0709 347500 Marika Wärff , affärsområdeschef för dagligvaruhandeln på Lantmännen Doggy 0709 347517

Fakta Lantmännen Doggy är Sveriges största tillverkare av hund - och kattmat med varumärkena Mjau, Doggy, Vov, Robur, Bozita, Revelj, Revir, Kattarina, Kattuna, Katty och Lottie. Sverige är huvudmarknaden men exporten ökar starkt. Vår produktionsanläggning är belägen i Vårgårda där också vårt huvudkontor finns. Företaget är certifierat enligt ISO 9001/14001/22000 och ägs av Lantmännen. Gå gärna in på www.Lantmannen.com