Lantmännen Agroenergi + Lantmännen Agrovärme = SANT

Nyheter, 2008

PRESSMEDDELANDE 2008-09-01

Lantmännen Agroenergi + Lantmännen Agrovärme = SANT

Lantmännen Agroenergi är namnet på det bolag som från den 1 september ansvarar för Lantmännenkoncernens affärer inom fasta biobränslen, salix och värme. Det nya bolaget är en sammanslagning av Lantmännen Agroenergi och Lantmännen Agrovärme.

Fram tills nu har Lantmännens värmeverksamhet bedrivits inom Lantmännen Agrovärme, medan biobränsle- och salixverksamheten har bedrivits inom Lantmännen Agroenergi. Men från den 1 september förenas de två bolagen i ett, under det gemensamma namnet Lantmännen Agroenergi.

Affärerna inom Lantmännen Agroenergi och Lantmännen Agrovärme har många gemensamma beröringspunkter.
- Genom att slå samman bolagen bygger vi en organisation som speglar affärerna - i stället för tvärtom. Nu kan vi arbeta mer kundanpassat och mer effektivt. Vi kommer att vara väl rustade att möta kundernas krav i dag och i morgon, säger Ivar Karlsson, vd Lantmännen Agroenergi och tidigare Lantmännen Agrovärme.

Organisationen av nya Lantmännen Agroenergi förenklar samarbetet med resten av Lantmännenkoncernen.
- En tydlig och affärsbaserad ansvarsfördelning kommer att gagna både våra medarbetare och våra externa partners, säger Joakim Säll, affärsområdesansvarig Lantmännen Energi.

Det nybildade Lantmännen Agroenergi har sitt huvudkontor i Huskvarna, cirka 150 anställda och en årsomsättning på cirka en miljard kronor. Bolaget ingår i affärsområde Lantmännen Energi. Pellets och andra fasta biobränsle-produkter tillverkas i totalt sex fabriker i Sverige och Lettland under varumärket Agrol. Salix kontraktodlas av lantbrukare runtom i Europa för att sedan skördas och säljas som flis till värmeverk. Värme produceras av främst biobränslen eller spillvärme och levereras till 29 värme- eller fjärrvärmeanläggningar i södra och mellersta Sverige.

För ytterligare information kontakta gärna: Ivar Karlsson, vd Lantmännen Agroenergi, tel. 070-814 78 30 Joakim Säll, affärsområdeschef Lantmännen Energi, tel. 070-588 83 14 Fakta/Lantmännen Energi Lantmännen Energi är ett av Sveriges ledande energibolag och har en nyckelroll i omställningen till förnybar energi. Våra produkter och tjänster utvecklas med omsorg om människa, miljö och maskin. Etanol, biodiesel, fjärrvärme, värmepellets, salix, smörjmedel, alkylatbensin samt drivmedels- och kreditkort är huvudaffärer. Varumärkena heter Aspen och Agrol.
Lantmännen Energi ingår i Lantmännen som är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Koncernen ägs av 42 000 lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i ett tjugotal länder och omsätter 36 miljarder kronor. Läs mer på www.lantmannen.com