Europas etanolproducenter besöker Norrköping

Nyheter, 2008

PRESSINBJUDAN 2008-10-13

Pressinbjudan Europas etanolproducenter besöker Norrköping

Fredagen den 17 oktober kommer flera av Europas ledande etanolproducenter till Lantmännen Agroetanol i Norrköping. Besöket är en del av UEPA:s (European Union of Ethanol Producers) årsmöte i Sverige den 15-17 oktober.

UEPA är en Brysselbaserad organisation som representerar nästan alla etanolproducenter inom EU. Medlemsföretagen tillverkar etanol till drycker, kemisk-tekniska produkter och drivmedel. Organisationens mål är att lyfta branschens frågor genom dialog och samarbete med beslutsfattare på EU-nivå och nationell nivå. En högaktuell fråga är den svenska regeringens budgetförslag att ensidigt slopa importtullen på etanol - ett förslag som innebär att etanol från såväl EU som u-länder kommer att konkurreras ut av lågprisetanol från främst Brasilien.

Vid besöket på Lantmännen Agroetanol kommer UEPA-delegaterna dels att visas runt på etanolanläggningen, dels samtala med Joakim Säll, vd Lantmännen Agroetanol. Det är till detta samtal som media bjuds in. Närvarande är även bland andra Alain dAnselme, ordförande UEPA, och Valérie Corre, generalsekreterare UEPA.

Tid: fredagen den 17 oktober kl. 11.00–11.45 Plats: Lantmännen Agroetanol Hanholmsvägen 69, Norrköping

Anmäl gärna om du kommer till Birgitta von Friesendorff, informationschef Lantmännen Energi, 0706-38 91 96.

För frågor kontakta gärna: Joakim Säll, vd Lantmännen Agroetanol och affärsområdeschef Lantmännen Energi, tel. 0738-15 52 01 Erik Herland, näringspolitisk chef Lantmännen Energi, tel. 0705-81 82 39 Fakta/Lantmännen Energi Lantmännen Energi är ett av Sveriges ledande energibolag och har en nyckelroll i omställningen till förnybar energi. Våra produkter och tjänster utvecklas med omsorg om människa, miljö och maskin. Etanol, biodiesel, fjärrvärme, värmepellets, salix, smörjmedel, alkylatbensin samt drivmedels- och kreditkort är huvudaffärer. Varumärkena heter Aspen och Agrol.
Lantmännen Energi ingår i Lantmännen som är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Koncernen ägs av 42 000 lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i ett tjugotal länder och omsätter 36 miljarder kronor. Läs mer på www.lantmannen.com