Lantmännen och AAK utökar samarbetet för utvinning av rapsolja

Nyheter, 2007

PRESSMEDDELANDE 2007-07-04 Joint venture med en investering om cirka 400 miljoner kronor Lantmännen och AAK utökar samarbetet för utvinning av rapsolja

Lantmännen Energi och AarhusKarlshamn har undertecknat ett intentionsavtal om samägt bolag (joint venture, 49/51) avseende investering i utökad kapacitet för utvinning av rapsolja för livsmedel och biodiesel i Karlshamn.

Förbrukningen av vegetabiliska oljor inom energisektorn har ökat avsevärt den senaste tiden. Detta i kombination med detaljhandelns konkurrenstryck gör att alla aktörer i livsmedelsindustrins värdekedja är under stark prispress och kraven på innovativa och kostnadseffektiva lösningar ökar. Därför har Lantmännen Energi och AarhusKarlshamn (AAK) undertecknat ett intentionsavtal med syfte att investera i en ny crushing-anläggning för att möta de ökande kraven.
– Samarbetet stärker vår marknadsposition, säkerställer en svensk biodiesel med hög kvalitet och ger samtidigt förutsättningar för en ökad produktion av biodiesel inom Lantmännen. Det är en investering som stärker konkurrenskraften för svenskt lantbruk, säger Bengt Håkansson, affärsområdeschef Lantmännen Energi.

Den planerade investeringen om cirka 400 miljoner kronor innebär en väsentligt utökad kapacitet jämfört med den som finns i Karlshamn i dag och anläggningen blir med bred marginal den största i Norden. Genom att utnyttja modernaste teknologi kommer den att bli en av de effektivaste i världen och placeras inom AAKs fabriksområde i Karlshamn, där även Lantmännens produktion av biodiesel (RME) är placerad. – Anläggningen kommer att ha kapacitet att på ett effektivt sätt förädla hela den svenska rapsodlingen. Vi tillgodoser samtidigt den ökande efterfrågan på rapsbaserade produkter för såväl livsmedel som biobränsle i en gemensam storskalig anläggning, säger Magnus Jörsmo, affärsområdeschef Technical Products & Feed, AAK.
Den gemensamma oljeutvinningsanläggningen planeras stå klar under andra halvåret 2009 och kommer att generera vinst under slutet av 2009 och framåt.
– Vi strävar efter produkter med högt mervärde och ett gemensamt bolag för utvinning av rapsolja är ett viktigt steg i denna riktning, säger Jerker Hartwall, koncernchef för AAK.

För frågor kontakta gärna: Bengt Håkansson, affärsområdeschef Lantmännen Energi, tel: 0705-888 314 Eva Emrin, presschef Lantmännen, tel: 0703-59 59 20 Jerker Hartwall, koncernchef AAK, tel: 040-627 83 26 Bo Svensson, informationsdirektör AAK tel: 0708-182 193 Fakta/AarhusKarlshamn AarhusKarlshamn är världens ledande tillverkare av vegetabiliska specialfetter med hög förädlingsgrad. Dessa fetter används som ersättning för mjölkfett och kakaosmör, transfria lösningar till fyllningar i choklad och konfektyrprodukter samt inom kosmetikindustrin. AarhusKarlshamn har produktionsanläggningar i Danmark, Nederländerna, Mexico, Storbritannien, Sverige, Uruguay och USA. Läs mer på www.aak.com

Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Skogaholm, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 44 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 32 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.com