Fortsatt verksamhet i Lantmännens sålda spannmålssilor

Nyheter, 2007

PRESSMEDDELANDE 2007-07-04

Fortsatt verksamhet i Lantmännens sålda spannmålssilor Lantmännen Lantbruk rationaliserar, inom projekt Blåljus, sin spannmålsverksamhet genom att minska antalet mottagningsplatser för spannmål. När lokala entreprenörer nu köper de anläggningar som Lantmännen Lantbruk säljer, är det en bred flora av verksamheter som tar vid. Allt från bostäder till fortsatt spannmålsverksamhet.

– Det är en mycket positiv utveckling att våra anläggningar kommer till ny användning. Genom att entreprenörerna kompletterar spannmålshantering med annan verksamhet blir det ekonomiskt hållbart för dem och positivt för de lokala odlarna, säger Lars Sjösvärd, chef för affärsutveckling inom division spannmål, Lantmännen Lantbruk.

Lantmännens spannmålsanläggning i Skattkärr övertas av företaget Silon 1 AB som ägs av Leif och Ulf Levein tillsammans med Kenneth Jonsson. Silon 1 kommer att bedriva olika former av affärsverksamhet i fastigheten, till exempel kommer spannmålsmottagning, torkning och lagring att ske i Lantmännen Lantbruks regi, men praktiskt utföras av Silon 1. Lantbrukare i området har därmed även i fortsättningen möjlighet att leverera till Lantmännen via en lokal anläggning och även köpa foderspannmål därifrån.
– Vi ser Skattkärranläggningen som en mycket intressant plats med stor utvecklingspotential för vår verksamhet, säger Leif Levein, Silon 1. – Det här är en bra lokal lösning för spannmålshanteringen i Värmland och gynnar såväl köpare som säljare av spannmål, säger Lars Sjösvärd.

I Vendel övertas Lantmännens anläggning av Hasse Ekman Bil & Svets. Företaget kommer att utnyttja en del lokaler för sin befintliga verksamhet men också ta emot spannmål för Lantmännens räkning.
– Det här ger oss ytterligare ett ben att stå på och är en bra service för de lokala odlarna, säger Hasse Ekman.

För ytterligare information kontakta: Lars Sjösvärd, chef affärsutveckling, division spannmål, Lantmännen Lantbruk tel: 070-316 61 62 Leif Levein, Skattkärr/Silon 1 AB, tel: 070-810 35 08. Hasse Ekman, Vendel/Hasse Ekman Bil & Svets, tel: 070-633 73 41.

Fakta/Projekt Blåljus Lantmännen Lantbruk rationaliserar sin spannmålsverksamhet genom att minska antalet mottagningsplatser för spannmål från 94 till 25. Målet är cirka 15 anläggningar och att minska kostnaderna genom att transportera spannmålen direkt från gård till kund. Detta skapar en högre betalningsförmåga för spannmål och därmed större lönsamhet för odlarens produktion.
Fakta/Lantmännen Lantbruk Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Lantmännen ägs av 44 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 32 miljarder kronor. Lantmännen Lantbruk utgör koncernens kärnverksamhet. Vi utvecklar och erbjuder produkter och tjänster som bidrar till att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Läs gärna mer på www.lantmannen.com