Foderutveckling i fältförsök hos kunderna

Nyheter, 2007

PRESSMEDDELANDE 2007-06-11

Foderutveckling i fältförsök hos kunderna Lantmännen Lantbruk arbetar nu enligt sin nya strategi för foderutveckling, med fältförsök ute på gårdar i kombination med internationella samarbeten.
– Vi satsar på en effektiv och flexibel verksamhet för att kunna bibehålla positionen som det ledande foderutvecklingsföretaget, säger foderutvecklingschef Margareta Helander.

Det var i januari i år som Lantmännen Lantbruk tog beslut om den här nya strategin för arbetet med foderutveckling. Nu har det nya arbetssättet kommit igång.

– Vi kan arbeta effektivt och flexibelt, eftersom vi inte har några fasta kostnader för försöksverksamheten. Detta gör att vi kan komma närmare marknaden och följa den snabba utveckling som pågår, säger Margareta Helander, foderutvecklingschef Lantmännen Lantbruk.

– Genom fältförsöken ute på gårdarna kommer vi nära kunderna, och får möjlighet att ta del av deras erfarenheter i vårt utvecklingsarbete. Via internationella samarbeten med andra aktörer i branschen ges tillfälle till kunskapsutbyte och gemensamma projekt, fortsätter hon.

Lantmännen Lantbruk har sedan tidigare goda erfarenheter av fältförsök inom gris-, nöt- och matfågelproduktion. Därför känns det naturligt att satsa på det här arbetssättet i foderutvecklingen.
– Den kompetens vi har byggt upp inom Lantmännen Lantbruk kring foderutveckling är en förutsättning för att driva en seriös fältförsöksverksamhet. Det är också tack vare kompetensen som vi har möjlighet att samarbeta internationellt, säger Margareta Helander.

I begreppet foderutveckling innefattar Lantmännen Lantbruk såväl produktutveckling, koncept- och sortimentsutveckling som utveckling av kompetens.
– Vi är övertygade om att vår nya strategi för foderutveckling är rätt väg för att kunna erbjuda det som kunderna efterfrågar, säger Margareta Helander.

Vid frågor kontakta Margareta Helander, foderutvecklingschef Lantmännen Lantbruk, telefon 070-652 09 50

Se gärna även webbTV-inslaget som finns på www.lantmannen.com under Mediacenter/WebbTV.

Fakta/Lantmännen Lantbruk Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Lantmännen ägs av 44 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 32 miljarder kronor. Lantmännen Lantbruk utgör koncernens kärnverksamhet. Vi utvecklar och erbjuder produkter och tjänster som bidrar till att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Läs gärna mer på www.lantmannen.com