Växtsignaler till bladlusens fiender kan minska besprutning

Nyheter, 2005

Växtsignaler till bladlusens fiender kan minska besprutning En kornsort som drar till sig bladlusens naturliga fiender kan minska behovet av kemiska bekämpningsmedel. Det är ett av målen för ett nytt tvärvetenskapligt forskningsprogram där Lantmännenägda Svalöf Weibull (SW) spelar en viktig roll. Forskningsprogrammet har beviljats 24 miljoner kronor av stiftelsen Mistra.

Havrebladlusen är den besvärligaste skadeinsekten på stråsäd av korn och havre. Varje år orsakar havrebladlusen ekonomiska förluster för svenska odlare. Vissa år är bladlusen särskilt talrik och kan då, utan motåtgärder, ge 25-procentiga skördebortfall. För att minska skadorna tvingas odlarna använda kemiska bekämpningsmedel över stora arealer.

Men nu startar ett nytt forskningsprogram kring bekämpningen av havrebladlusen. Det baseras på undersökningar om hur växters kommunikation med signalämnen kan få grödan att bli mindre mottaglig för angrepp och samtidigt attrahera bladlusens naturliga fiender. Forskningen sker i samarbete mellan fyra institutioner; SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) i Uppsala, Södertörns högskola i Huddinge, SLU i Umeå samt SW i Svalöv. Programmet finansieras av Mistra (Stiftelsen för miljöstrategisk forskning) med totalt 8 miljoner kronor per år i tre år och ligger helt i linje med ambitionerna att utveckla ett miljövänligt, uthålligt lantbruk.

– Mindre besprutning av våra grödor står högt på önskelistan hos odlare, allmänhet och myndigheter runt om i Europa. Jag hoppas att vi med hjälp av vår forskning ska kunna bidra till den minskningen, säger Inger Åhman, forskningsledare på SW med insekter som specialitet.

Tidigare resistensförädling har framför allt inriktats på att ta fram sorter med inbyggda egenskaper som stör förökningen av insekten. I det nya forskningsprogrammet är målet att lägga en grund för robusta sorter som samspelar med varandra på ett önskvärt sätt.

– Det finns också en förhoppning om att arbetet ska kunna leda till nya bekämpningsmetoder inom jordbruket. Kanske kan man i framtiden använda växternas signalsubstanser för att få grödan att själv öka sin resistens mot skadeinsekter, men också dra till sig skadeinsekternas naturliga fiender, säger Jan Pettersson, ledare för forskningsgruppen i Uppsala.

För att nå dit krävs ett tvärvetenskapligt tankesätt, med alla led från grundforskning till tillämpning. SW:s roll i projektet kommer framför allt att handla om att leta efter kornsorter som via signalämnen bygger upp ett eget skydd mot havrebladlus. Det handlar också om att förädla fram nya sorter som har just dessa egenskaper, men som samtidigt är högavkastande nog att passa in i ett modernt lantbruk.För mer information kontakta gärna: Inger Åhman, forskningsledare SW, tel: 0418-66 71 67 Jan Pettersson, professor Sveriges lantbruksuniversitet Uppsala, tel: 018-67 23 43 Eva Emrin, presskontakt Lantmännen, tel: 0703-59 59 20

PRESSMEDDELANDE 1 (1)

2005-08-02 Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Sveriges största koncerner inom livsmedel och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Bageri Skogaholm, Schulstad, Kronfågel, Weibulls, Doggy och Mjau. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 50 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 16 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.se