Tista slott i Nyköping värms upp av biobränslepanna

Nyheter, 2005

PRESSMEDDELANDE 2005-11-30 Tista slott i Nyköping värms upp av biobränslepanna Lantmännens bygg- och inomgårdsföretag Bygglant introducerar en ny, miljövänlig och kostnadseffektiv biobränslepanna på den svenska marknaden – en biobränslepanna som kan värma ett helt slott.

– Marknaden för biobränsleanläggningar växer och den måste vi möta. Det är ingen tvekan om att oljan i dag, och elen inom en snar framtid, har tjänat ut som värmekälla. Redan nu kommer cirka 25 procent av all den energi vi använder i Sverige från bioenergi, säger Carl-Gustav Olofsson, försäljningschef på Bygglant AB.

För att möta efterfrågan har Bygglant övertagit agenturen för det tyska företaget HDG Bavara som i Massing utanför München tillverkat pannor för biobränsle i mer än 25 år. De helautomatiska biobränsleanläggningarna drivs av träflis, spån eller pellets. Pannorna finns anpassade för villor, gårdar eller mindre industrier och byggnader upp till 2 000 kvadratmeters yta. Den biobränslepanna som är installerad på Tista slott i Nyköping drivs med träflis.

Den stora fördelen med att använda biobränsle jämfört med olja eller el är minskningen av uppvärmningskostnaden. Vid användning av träpellets mer än halveras kostnaden och vid träflis blir den ännu lägre.
– Utöver den ekonomiska vinsten gynnas dessutom miljön eftersom uppvärmning med träråvaror inte ökar koldioxidhalten i luften. Därtill är transportvägarna korta för inhemsk producerad pellets, flis och spån, vilket även det är positivt ur både ekonomisk och miljömässig synpunkt, säger Carl-Gustav Olofsson.

De nya pannorna har många tekniska finesser. Bland annat finns helautomatisk transport av bränsle samt automatisk upptändning, rörligt roster, automatiskt askurtag och pannan kan fjärrövervakas via telenätet.
– Den rörliga rostern och det automatiska askurtaget från pannan säkrar förbränningen av material med såväl högt askinnehåll som hög fukthalt. Bränslekammarens speciella utformning ger tillsammans med den rörliga rostern och regleringen av primär- och sekundärluften en ekonomisk och miljömässig optimal förbränning, berättar Carl-Gustav Olofsson.

Verkningsgraden är över 90 procent, jämfört med en normal vedpanna som kan ligga på 80 procent eller därunder. Vidare uppfyller Compactserien högt ställda miljö- och säkerhetsföreskrifter.
– Compact är som enda svenska flispanna tillverkad enligt normerna EN 303-5 och DIN 4751-2. Det innebär till exempel en koloxidhalt på 159 milligram per kubikmeter, mot EU-normens krav på maximalt 250, berättar Carl-Gustav Olofsson.

Den biobränslepanna som är i drift på Tista slott i Nyköping visas den 1 december för media, klockan 11.00-15.00.

För frågor kontakta gärna: Carl-Gustav Olofsson, försäljningschef Bygglant AB, tel: 040-22 58 11, 070-75 28 176

Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Sveriges största koncerner inom livsmedel och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Bageri Skogaholm, Schulstad, Kronfågel, Weibulls, Doggy och Mjau. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 50 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, är verksam i 16 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.se