Lantmännen förbättrade resultatet med 25 procent

Nyheter, 2005

Lantmännenkoncernens totala omsättning 2004 uppgick till 28,2 miljarder kronor (28,0). Resultat efter finansnetto uppgick till 720 miljoner kronor (576), en ökning med 25 %. Total utdelning till ägarna i form av lokal och central återbäring/efterlikvid, utdelning (ränta) och insatsemission uppgick till 287 miljoner kronor (192).

Resultatet presenteras utförligt i bifogad pdf-fil.