Lännäs: SW, SLU och Svenska Husdjur i förstärkt samarbete

Nyheter, 2005

Svalöf Weibull, SW, rationaliserar verksamheten i norra Sverige genom att samordna förädlings- och utvecklingsarbetet till förädlingsstationen Lännäs i Ångermanland. Stationen vid Röbäcksdalen, Umeå stängs. - Förändringen innebär att Lännäs blir centrum för SW:s växtförädling i norra Sverige, säger Lars Gradin, SW:s platschef vid Lännäs.

Ny växtförförädlare - På Lännäs kommer vi att bedriva förädling av rödklöver, timotej samt tidigt två- och sexradskorn. Vi har rekryterat en ny vallväxtförädlare, Linda Öhlund , och försöksverksamheten stärks ytterligare genom tillsättande av en försöksteknikertjänst. Förutom förädlings- och fältförsöksarbete bedrivs även stamutsädesodling av vallväxtsorter förädlade för det norrländska jordbruket i Lännäs. Breddat samarbete med SLU Samarbetet mellan SW och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har breddats och utvecklats under senare år. - Vi lämnar nu våra lokaler i Offer och stationerar en försökstekniker i Lännäs, säger Lars Ericson, distriktsförsöksledare för SLU. Försöksteknikern har det övergripande ansvaret för SLU:s fältförsöksverksamhet i länet men den praktiska driften av SLU:s fältförsök kommer i huvudsak att skötas av SW i Lännäs. SLU:s övriga forskningsstationer i norra Sverige i Umeå (Röbäcksdalen), Östersund (Ås) samt Öjebyn kommer att drivas vidare inom ramen för institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap. Profileringen av SLU:s verksamhet i norra Sverige med rubriken "Grovfodercentrum" kommer också att stärkas. Med sikte på lokalt odlat grovfoder - SW:s och SLU - Grovfodercentrum:s samarbete omfattar framförallt projekt med nya kvaliteter inom timotej och rödklöver samt utveckling av helsäd som fodergröda, säger Lars Ericson. Allt med sikte på att förbättra möjligheterna till en uthållig mjölk- och köttproduktion baserad på lokalt odlat grovfoder. Svenska Husdjur flyttar till Lännäs - Genom att Svenska Husdjur flyttar sitt lokalkontor från Nyland till Lännäs blir stationen därmed även en knutpunkt för semin, kokontroll och utfodrings-rådgivning i Ångermanland, säger regionchef Ingrid Östlund, Svenska Husdjur. Lännäs – viktigt utvecklingscentrum för norra Sverige Lännäs har varit i drift sedan 1917 och det är många välkända sorter, till exempel Rekyl, som har utvecklats för det norrländska jordbruket vid stationen. Idag står Lännäs mycket väl rustat och anpassat för att bedriva modern växtförädling till nytta för det norrländska jordbruket och livsmedelsindustrin. - Det nya samarbetet med SLU och Svenska Husdjur förstärker verksamheten ytterligare, kommenterar Lars Gradin. Vid stationen arbetar fyra helårsanställda och växtodlingen omfattar ca 80 ha åker.