Inga beslut om bagerinedläggningar i Cerealia

Nyheter, 2005

– Det har påbörjats en utredning om den framtida produktionsstrukturen inom Cerealia Foods & Breads bageriverksamhet, men inga beslut om förändringar är ännu fattade, säger Jan Carreman, produktionschef i Cerealia Bread Sverige, med anledning av de spekulationer om nedläggning av bagerier som förekommit i media.

– Vi arbetar kontinuerligt med att optimera alla flöden i organisationen. Detta tillsammans med lyckade produktlanseringar är en förutsättning för att vi ska uppnå bättre lönsamhet inom brödverksamheten, säger Håkan Lundstedt, VD Cerealia Foods & Bread. Fakta om Cerealia Foods & Bread Med ett flertal starka varumärken såsom Kungsörnen, START, AXA, Schulstad och Skogaholm står Cerealia Foods & Bread för en sund livsstil inom idrott, kost och hälsa. Företagets värdegrund är en positiv grundsyn, flexibilitet, att förutse trender samt förmågan att skapa resultat tillsammans. Cerealia Foods & Bread har ca 3 000 anställda och omsätter ca 4,2 miljarder kronor. Cerealia Foods & Bread ingår i Lantmännenkoncernen. För mer information se www.cerealia.se För ytterligare information vänligen kontakta: Håkan Lundstedt, VD Cerealia Foods & Bread Telefon: +46 70 566 87 40 Jan Carreman, Produktionsdirektör Cerealia Bread Sverige Telefon: +46 70 858 92 21