Avtal ger ljus framtid för mekaniska snytbaggeskyddet Conniflex

Nyheter, 2005

PRESSMEDDELANDE 2005-12-14

Avtal ger ljus framtid för mekaniska snytbaggeskyddet Conniflex

Gnagskador från snytbaggar kostar varje år det svenska skogsbruket miljontals kronor. Men skogsbranschen hoppas kunna slippa kemiska bekämpningsmedel både med tanke på arbetsmiljö och miljön i övrigt. Nu köper Sveaskog och Svenska Skogsplantor därför det mekaniska snytbaggeskyddet Conniflex® från Lantmännenägda Robigus.

Lantmännen har under flera år satsat på att utveckla alternativa metoder för insektsbekämpning. Som ett led i detta arbete bildades Robigus som står bakom produkten Conniflex tillsammans med uppfinnarna forskningsingenjör Henrik Nordenhem och professor Göran Nordlander, båda från institutionen för entomologi vid SLU i Uppsala. Nu säljer Robigus rättigheterna till det mekaniska snytbaggeskyddet till Sveaskog och Svenska Skogsplantor.

-Utvecklingen av Conniflex har skett i egen regi sedan år 2001 och i samarbete med marknadens aktörer sedan år 2002. Hittills har totalt cirka en miljon plantor behandlats i bolagets prototypanläggning. Nu återstår en implementering av tekniken i plantskola för storskalig produktion, säger Patrik Enfält, vd i Robigus.

Conniflex ger plantorna ett effektivt skydd mot snytbaggens gnag under de kritiska första två åren på hygget. Conniflex utgörs av en tunn och mycket töjbar beläggning som är täckt av fin sand. Appliceringen av skyddet på plantornas stam sker maskinellt i plantskolan före planteringen. Snytbaggarna kan inte äta genom beläggningen eftersom de då får sandkorn mellan käkarna.

- Vi ser uppgörelsen med Sveaskog och Svenska Skogsplantor som den bästa lösningen för att Conniflex på bästa och snabbaste sätt ska komma ut på marknaden och bli till gagn för skogsägarna. Detta i och med att en av de största aktörerna på marknaden driver projektet, säger Kenneth Alness FoU-chef Lantmännen och ordförande för styrelsen i Robigus.

- Vi är fast beslutna att hitta ett alternativ till kemiska skydd. Idag finns inget heltäckande mekaniskt skydd färdigt på marknaden, men vi tror på möjligheterna med Conniflex. Ambitionen är att, efter fältförsök, ha en första prototyplinje inom Svenska Skogsplantor hösten 2007. Därefter kan samtliga produktionslinjer anpassas, säger Lena Sammeli-Johansson, vd i Svenska Skogsplantor.

Robigus AB ägs av Lantmännen (77 procent) och Uminova Invest AB (23 procent).

För frågor kontakta gärna: Patrik Enfält, vd Robigus, mob 070-839 96 69 Kenneth Alness, ordförande för Robigus AB, FoU-chef, Lantmännen, mob 070-514 47 14 Lena Sammeli-Johansson, vd Svenska Skogsplantor, mob 070-530 46 53

Bilder finns att hämta på www.lantmannen.se under fliken pressbilder/bildbank/ övriga pressbilderFakta/Lantmännen Lantmännen är en av Sveriges största koncerner inom livsmedel och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Bageri Skogaholm, Schulstad, Kronfågel, Weibulls, Doggy och Mjau. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 50 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, är verksam i 16 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.se