Lantmännenkoncernen utser finans- och IT-chefer

Nyheter, 2004

Lennart Sandberg har utsetts till finanschef och Per Olof Olsson har utsetts till IT-chef (CIO - Chief Information Officer) för Svenska Lantmännen-koncernen. Båda tillträder sina nya tjänster successivt. Även Lars Erbom tidigare trading- och valutachef hos SEB, har anställts.

Lantmännen har tagit beslut om att koncentrera och vidareutveckla finansverksamheten inom koncernen. Den nya tjänsten som finanschef innefattar ett övergripande ansvar för all finansiell verksamhet såsom internbank, trading, finansbolagsverksamhet, finansiell riskhantering med mera. Som valutaexpert inom finansfunktionen har Lars Erbom, tidigare trading- och valutachef hos SEB, anställts. Lennart Sandberg har varit ekonomi- och finansdirektör på Cerealia sedan 1988. Under dessa år, då Cerealia vuxit till en omfattande internationell verksamhet, har han byggt upp och samordnat ekonomi-, finans- och riskmanagementfunktionerna inom Cerealia till en effektiv enhet. Lennart Sandberg är född 1942 och bor i Täby utanför Stockholm. Tydligare fokus på strategisk samordning och utveckling av IT Per Olof Olsson, som i dag är VD för dataföretaget Conagri AB, kommer att ansvara för Lantmännen-koncernens övergripande IT-verksamhet och strategiska planering. I detta ingår även att ansvara för koncernens långsiktiga affärsnytta av IT med fokus på bland annat följande områden: - Skapa möjligheter till effektiv administration och ”shared services” med hjälp av ett homogent IT stöd. - Bevaka möjligheterna till processvinster i ett mer homogent IT systemflöde mellan koncernbolag och koncerndelar. - Samordnings- och konsolideringsfrågor avseende koncernens IT verksamhet. - Ansvara för gemensamma koncernavtal. Per Olof Olsson är född 1948 och bosatt i Malmö. Han kommer närmast från dataföretaget Conagri AB, där han varit VD sedan 1997. Conagri AB ägs gemensamt av Svenska Lantmännen och Swedish Meats. Conagri AB har 125 anställda och omsätter ca 130 miljoner.