2000-talet

2001 Lantmännen bildas genom fusioner med Skånska Lantmännen, HBK Lantmän, Jönköpings Lantmän, Värmlands Lantmän, Örebro Lantmän, Lantmännen Odal, Gotlands Lantmän, NNP (Lantmännendelen) och SLR.

2002 Svenska Lantmännen Maskin AB bildas och blir en av Lantmännens divisioner.

Lantmännen tar ett kliv in i den digitala världen när Lantmännen Direkt bildades, med ansvar för e-handeln. Lantbruksmaskinsverksamheten sammanförs i Svenska Lantmännen Maskin AB. Cerealia förvärvar danska Schulstad.

2003 Ägarforumet ”Att äga Lantmännen” stakar ut strategin för framtiden.

Lantmännen Cerealia förvärvar danska Schulstad med bagerier i Sverige, Danmark, Norge och Polen. Det är det dittills största förvärvet i Lantmännens historia.

2004 Lantmännen inviger Sveriges modernaste bageri i Umeå.

Cerealia etablerar ett nytt bageri i Moskva.

2005 Dagens bolag av Lantmännen Maskin AB bildas genom en sammanslagning av fem bolag: Svenska Lantmännen Maskin AB, Lantmännen Maskinimport AB, Kullenbergs Maskin AB, Norrbottens Lantmän och Valtra Traktor AB.

Kronfågel förvärvas i en affär där Lantmännen står för 91 procent och LRF för nio procent av ägandet.

Cerealia förvärvar danska Hattings bageri.

2006 Lantmännen Energi förvärvar Aspenkoncernen.

Den gröna grodden blir den samlande symbolen för hela koncernen med alla affärsområden och bolag.

2007 Första spadtaget tas för Lantmännen Energis nya etanollinje.


2008 Granngården med dotterbolaget Nordpost avyttras liksom Weibull Trädgård.

GoGreen, Baco, EuroaBake och Eurobuns förvärvas.

En omfattande satsning genomförs på marknadskommunikation för varumärket Lantmännen. Arbetet visade sig framgångsrikt och idag ligger kopplingen av Lantmännen till mat på ca 47% i Sverige (nov. 2017). Kopplingen till bönder är fortsatt oförändrat hög.

2009
Lantmännen Färskbröd avyttras.

Bakehouse förvärvas.