Tomas Welander

Ledamot sedan 2012

Kontaktinformation

Arbetstagarrepresentant
Representant för IF Metall
Huvudsysselsättning: Servicetekniker Swecon