Download

Tomas Welander

Ledamot sedan 2012

Arbetstagarrepresentant
Representant för IF Metall
Huvudsysselsättning: Servicetekniker Swecon

Mer information